Tarieven kaakchirurgie

Op deze pagina vindt u de tarieven kaakchirurgie.  

Tarieven 2017

Tarieven 2018

Tarieven kaakchirurgie per 1 januari 2018 (xlsx) 

Prestaties en consumentenomschrijvingen

Bekijk ook: overzicht prestaties kaakchirurgie met consumentenomschrijvingen (pdf)

Tarievenarchief

Jaar

Download tarieven

Tarieven per 1 januari 2016

Download de tarieven per 1 januari 2016 (xls)

Downlad de tarieven per 1 januari 2016 (pdf)

Tarieven per 1 januari 2015 Download de tarieven per 1 januari 2015 (xls)
Tarieven per 1 juni 2014 Download de tarieven per 1 juni 2014 (xls)
Tarieven per 1 januari 2014 Download de tarieven per 1 januari 2014 (pdf)
Tarieven per 1 april 2013 Download de tarieven per 1 april 2013 (pdf)

Aandachtspunten tarieven kaakchirurgie 2014

De KNMT heeft samen met de NVZ en de NFU bezwaar aangetekend tegen deze tarieven per 1 januari 2014. Met name het toepassen van de halveringsregel en de toerekening van de verpleegdagkosten zijn niet door alle ziekenhuizen juist uitgevoerd.

Dit bezwaar heeft ertoe geleid dat de NZa ziekenhuizen de mogelijkheid heeft gegeven de kostprijzen over het jaar 2012 opnieuw aan te leveren. De resultaten hiervan zijn verwerkt in de tarieven kaakchirurgie die per 1 juni 2014 gelden.

Aandachtspunten tarieven kaakchirurgie 2013

In de tarieventabel van DBC-Onderhoud zijn onjuiste (te lage) honoraria-tarieven kaakchirurgie per 1-1-2013 opgenomen. Deze DBC-O tarieventabel wordt door de ziekenhuizen en zorgverzekeraars ingelezen in het kader van een juiste declaratie-afhandeling. Omdat de 'fout' pas per 1 april 2013 door DBC-O hersteld kan worden, heeft de NZa gekozen voor een pragmatische oplossing door ook in de tariefbeschikking kaakchirurgie per 1-1-2013 deze onjuiste tarieven over te nemen. Anders zou er in begin 2013 heel veel fout gaan in het digitale declaratietraject.

Per 1 april 2013 zullen de honoraria-tarieven kaakchirurgie naar het juiste niveau gebracht worden, inclusief de compensatie voor de eerste drie maanden van 2013 waarin het tarief dus te laag is. De NZa heeft dit toegelicht in een begeleidend schrijven bij de tariefbeschikking Kaakchirurgie en in een separate DOT-circulaire.

Daarnaast ontbreekt per 1-1-2013 in de DBC-O Tarieventabel de prestatiecode 231658 (Dacryocystorhinostomie). Deze prestatie staat echter wel in de NZa beschikking met een tarief van € 229.23! Ook van dit verschil is melding gemaakt bij de NZa. De prestatiecode 231658 (Dacryocystorhinostomie) staat dus pas op z'n vroegst per 1 april 2013 weer in de tabellen van DBC-O. Als deze code in de eerste drie maanden van 2013 wordt gefactureerd dan zal die dus worden afgewezen. Het advies is daarom om deze code pas na 1 april 2013 te factureren ook al is deze ingreep in het eerste kwartaal van 2013 uitgevoerd.