NIEUW / Leergang: Thuis in de Nederlandse mondzorg

De leergang bestaat uit vijf modules:

Data leergang Locatie Plaats Tijden
15 februari 2019 KNMT Utrecht 10.00 - 17.00 uur
8 maart 2019 Faculteit Nijmegen 10.00 - 17.00 uur
29 maart 2019 Faculteit Amsterdam 10.00 - 17.00 uur
26 april 2019 Faculteit Groningen 10.00 - 17.00 uur
17 mei 2019 KNMT Utrecht 10.00 - 17.00 uur

Om de leergang succesvol af te ronden dient de deelnemer bij alle cursusdagen aanwezig te zijn. Er worden KRT-accreditatiepunten toegekend.

De modules vinden op verschillende locaties in Nederland plaats: bij de KNMT (Utrecht) en bij de 3 faculteiten Tandheelkunde in Nederland.

Aanmelden

Inhoud

Vanaf februari 2019 start de leergang ‘Thuis in de Nederlandse mondzorg’. Een unieke gelegenheid voor u als buitenlandse tandarts om op een snelle, praktische en effectieve manier vertrouwd te raken met werken in de Nederlandse mondzorgpraktijk. In Nederland staat de patiënt in de mondzorg centraal. Ook werken verschillende mondzorgprofessionals samen. Deze twee zaken maken snel integreren in de Nederlandse mondzorg soms lastig. En dan zijn er ook nog de cultuurverschillen. Kortom: tijd om hierover met elkaar, ervaringsdeskundigen en experts in gesprek te gaan en hieraan aan te werken.

In de leergang is er voldoende ruimte om ervaringen met elkaar te delen en te leren. We nemen u in vijf bijeenkomsten mee in het proces dat u met de patiënt en collega’s doorloopt in de mondzorg: van ontvangst tot en met verwijzing naar een collega en van preventie tot en met curatie. We staan stil bij elke stap en gaan actief aan de slag met het toepassen van nieuwe vaardigheden. Aan elke stap koppelen we een tandheelkundig onderwerp, zodat u ook daarover uw kennis vergroot. In de leergang nemen we u mee op expeditie door Nederland. Elke bijeenkomst vindt plaats op een andere plek in het land. In de modules komen de volgende thema’s langs:

1. Van zorgvraag tot behandelplan: communiceren en samenwerken met  de patiënt
2. Informeren en adviseren van de patiënt: wegwijs in het woud van de mondzorgstructuur en financiering
3. Mijn rol als regisseur: delegeren, verwijzen en samenwerken
4. Professioneel (be)handelen in de mondzorgpraktijk: ethiek en professioneel gedrag 
5. Help, een ontevreden patiënt! Hoe werkt het klachtrecht en hoe voorkom ik een klacht?
 
De thema’s zijn allen gekoppeld aan tandheelkundig klinische onderwerpen, zoals periodiek mondonderzoek, zorg- en behandelplan, pijndiagnostiek, (cariës)preventie, medicatiebeleid en -richtlijnen en infectiepreventie. Naast pijn diagnostiek en restauratieve tandheelkunde komen ook andere tandheelkundige specialisaties uitgebreid aan de orde. Zo steekt u ook hiervan meer op.  Door de hele leergang zal leven en loopbaan in Nederland (life long learning) doorlopend aandacht krijgen. 

Voorafgaand aan en tussen de bijeenkomsten gaat u zelf aan de slag met praktijkopdrachten. Zo kunt u het geleerde direct in de praktijk toepassen en oefenen. Uiteraard maken we ook ruimte voor uw eigen specifieke leervragen. Als ondersteuning bij de leergang maakt u gebruik van het online digitaal platform waar u kennis kunt vergaren en delen en andere deelnemers kunt ontmoeten.

Kortom: een interactief programma waarmee u beter voorbereid aan de slag kunt in de Nederlandse mondzorgpraktijk.

   

Doelen leergang

Doelen van de leergang zijn een afgeleide van het beroepsprofiel en de competenties tandarts. 
In de leergang...

  • maakt u uitgebreid nader kennis met de Nederlandse visie op de verlening van mondzorg.
  • deelt u uw eigen ervaringen met werken in de Nederlandse mondzorg.
  • werkt u aan het meer vertrouwd raken met hoe in Nederland zorgverleners  omgaan en communiceren met patiënten, collega’s, leidinggevenden en medewerkers en wat gebruiken zijn op de werkvloer.
  • krijgt u meer inzicht in hoe de (mond)gezondheidszorg in Nederland is georganiseerd, gestructureerd en bekostigd.
  • krijgt u meer inzicht in door wie en de wijzen waarop in Nederland de mondzorg op de werkvloer wordt verleend.
  • maakt u nader kennis met de rol van tandarts als regisseur en het professionele gedrag dat daarbij wordt verwacht.
  • werkt u aan het meer vertrouwd raken met in de Nederlandse (mond)gezondheidszorg geldende welke wet- en regelgeving en kwaliteitsbeleid.
  • leert u meer over diverse tandheelkundige onderwerpen, zoals periodiek mondonderzoek, zorg- en behandelplan, (cariës)preventie, parodontologie, kaakchirurgie en infectiepreventie.  
  • maakt u een start met het actief werken aan eigen deskundigheidbevordering en kwaliteitsverbetering.
  • bouwt u aan een sociaal (leer)netwerk voor samen leren, problemen bespreken en oplossen. 

Doelgroep

BIG-geregistreerde tandartsen met een buitenlands diploma korter dan 3 jaar in Nederland komen in aanmerking voor deze leergang.

De uitvoering

De training wordt uitgevoerd door een interprofessioneel team. Tijdens de gehele leergang is er voor alle deelnemers een procesbegeleider als aanspreekpunt en coördinator aanwezig. Voor het trainen van vaardigheden (communicatie, professioneel gedrag, samenwerken etc.) worden gerenommeerde trainers, acteurs en ervaringsdeskundigen ingezet. Voor de tandheelkundig klinische onderwerpen zetten we experts op de diverse gebieden van de mondzorg in. En uiteraard leren de deelnemers ook van elkaar.

Kosten (introductieprijs)

KNMT-leden € 2500,-
Niet KNMT-leden € 3250,-

Vragen

Heeft u vragen over deze leergang? Neem gerust contact op met de KNMT Academy, via academy@knmt.nl of tel. 030 – 6076 370.

Lees de folder over de leergang Thuis in de Nederlandse mondzorg (pdf)

Aanmelden