Verenigingsstructuur

De KNMT heeft 14 regionale afdelingen met elk een eigen bestuur. De voorzitters van deze regionale afdelingen vormen samen het Vertegenwoordigend College (VC). Het Vertegenwoordigend College neemt samen met het hoofdbestuur besluiten over de vereniging in de Algemene Vergadering, het hoogste bestuursorgaan van de KNMT. De Algemene Vergadering komt minimaal één keer per jaar bijeen om het jaarverslag en de jaarrekening goed te keuren.

Het hoofdbestuur van de KNMT is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging. Het hoofdbestuur wordt ondersteund door een secretaris, die tegelijkertijd directeur is van het bureau.

De KNMT heeft 14 regionale afdelingen met elk een eigen gekozen bestuur. De voorzitters van deze regionale afdelingen vormen samen het Vertegenwoordigend College (VC). Het VC neemt samen met het hoofdbestuur besluiten over de vereniging in de Algemene Vergadering (AV), het hoogste bestuursorgaan van de KNMT. De AV komt één keer per jaar bijeen om het jaarverslag en de jaarrekening goed te keuren.

Daarnaast zet een groot aantal leden zich op verschillende beleidsterreinen of deelonderwerpen in via commissies, project- en werkgroepen.

Het bureau van de KNMT telt ongeveer 80 medewerkers en zorgt voor de uitvoering van beleid, organiseert menings- en besluitvorming en levert collectieve of individuele diensten aan de leden van de vereniging.

Samen met andere beroeps- en brancheorganisaties werkt de KNMT aan de beste eerstelijnszorg in de buurt, dichtbij de burger. Dat gebeurt in de Verenigde EersteLijnsOrganisaties (VELO). Op thema's waar we allen belang bij hebben trekken we gezamenlijk op. De Verenigde EersteLijnsOrganisaties zijn ActiZ, KNGF, KNMP, KNOV, LHV, LVe, KNMT, V&VN.