Opleiding tandartsassistent

De opleiding tot tandartsassistent is een mbo-opleiding op niveau 4. De opleiding is erg praktijkgericht. Alles wat je leert oefen je meteen in de praktijk. Na het behalen van je diploma kun je dus zo aan de slag. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om het diploma te halen. Voor schoolverlaters en herintreders, voor wie graag op school leert of liever in de praktijk: er is voor elk wat wils.

MBO-opleiding

Deze instellingen bieden door de overheid erkende mbo-opleidingen tot tandartsassistent aan:

Alleen deze erkende opleidingsinstituten leiden op voor een officieel mbo-diploma Tandartsassistent.

BOL (Beroepsopleidende leerweg)

Een beroepsopleidende leerweg – ook wel het ‘reguliere onderwijs’ genoemd – wordt voornamelijk gevolgd door jonge studenten die direct uit het voortgezet onderwijs aan een ROC een mbo-opleiding gaan volgen. De BOL-leerweg bestaat uit een praktijkdeel van minimaal 20% en maximaal 60%. Het praktijkdeel wordt stage genoemd en een leerling kan daarvoor terecht bij een erkend leerbedrijf.

BBL (Beroepsbegeleidende leerweg)

De BBL-leerweg is een combinatie van werken (minimaal 60%) en leren, waarbij de leerling in dienst is van een bedrijf en tegelijkertijd een opleiding volgt. Om aan deze BBL-variant te kunnen deelnemen moet de student een dienstverband aangaan. De assistent kan dus (blijven) werken in de praktijk en gaat 1 dag of avond per week naar school.

Verkorte opleiding tandartsassistent

Voor ervaren tandartsassistenten zonder mbo-diploma Tandartsassistent is er de mogelijkheid om via een verkorte opleiding een mbo-diploma tandartsassistent te behalen. Onder andere Edin, DentalMBO en Capabel Onderwijs Groep bieden deze mogelijkheid aan.

Zelfstudievarianten

Bij LOI, NTI en Scheidegger wordt hoofdzakelijk zelfstandig gestudeerd. Dit vergt discipline en zelfstandigheid! Er zijn wel verplichte praktijkdagen en leerlingen lopen stage. Soms is er ook een meer klassikale variant.

EVC (Erkennen Verworven Competenties)

Werk je al als tandartsassistent maar heb je geen MBO-diploma? Dan kan ook een EVC-traject (Erkennen Verworven Competenties) misschien iets voor jou zijn. Bij zo'n traject wordt je werkervaring in kaart gebracht. Je krijgt dan een ervaringscertificaat.  Daarmee kun je vrijstellingen krijgen om vervolgens via een verkorte route alsnog je MBO-diploma te halen.

Meer over EVC

Erkende aanbieders EVC-trajecten (zoek op: tandartsassistent)

Opleidingsduur

De duur van de opleiding verschilt per instituut en per gekozen studievorm.

Wat leer je tijdens de opleiding tandartsassistent?

De opleiding tandartsassisten bestaat uit een generiek deel en een beroepsspecifiek deel. Tot het generieke deel behoren de verplichte vakken Nederlands, Engels, Rekenen en Loopbaan en burgerschap. Het beroepsspecifieke deel richt zich op de kerntaken van de tandartsassistent: het uitvoeren van front-officetaken, het assisteren bij en uitvoeren van tandheelkundige handelingen en het werken aan kwaliteit en deskundigheid.

Tijdens de opleiding leer je:

 • assisteren aan de stoel;
 • omgaan met verschillende patiëntgroepen;
 • zelfstandig uitvoeren van tandheelkundige handelingen;
 • voorlichten en adviseren;
 • organiseren, plannen en administreren.
   

Welke vooropleiding heb je nodig?

Toelating kan per regio en instelling verschillen. Over het algemeen heb je één van de onderstaande diploma’s nodig om toegelaten te worden:

 • diploma VMBO kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg;
 • mbo-diploma niveau 2 of 3 van een vergelijkbare opleiding;
 • diploma LBO, VBO of MAVO waarbij alle examenvakken zijn afgelegd op tenminste c-niveau;
 • overgangsbewijs HAVO of VWO naar het derde/vierde leerjaar.