Filters

Taakdelegatie en voorbehouden handelingen

'Tandarts' is een beschermde titel. Zolang er geen BIG registratie is mag die titel dus niet gevoerd worden. De wet bepaalt dat in principe alleen tandartsen zelfstandig bepaalde ‘voorbehouden handelingen’ mogen verrichten. De tandarts kan ‘voorbehouden handelingen’ waartoe hij zelf bevoegd is, onder bepaalde voorwaarden wel overdragen aan anderen zoals tandarts- en preventieassistenten.

Overzicht voorbehouden handelingen

 • heelkundige handelingen weefselscheidend, irreversibel: boren, slijpen, snijden en extraheren;
 • het geven van injecties, bijvoorbeeld lokale verdoving;
 • het onder narcose brengen;
 • het maken van röntgenfoto’s;
 • voorschrijven van geneesmiddelen.
   

Regels voorbehouden handelingen

 • Er moet een opdracht zijn van een zelfstandig bevoegde opdrachtgever, de tandarts De tandarts geeft een opdracht, inclusief eventuele aanwijzingen en eventuele evaluatie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt dat er per patiënt een opdracht moet worden gegeven.
 • Degene die een voorbehouden handeling krijgt opgedragen, de opdrachtnemer, moet bekwaam zijn. De tandarts moet goed controleren of degene die de opdracht krijgt voldoende bekwaam is. Hiervoor is meestal een diploma van een erkende opleiding nodig. Verwijzen naar het ‘al doende leert men’ of naar een interne, niet erkende training, is niet toegestaan.
 • De opdrachtgever moet indien nodig beschikbaar zijn. De Inspectie voor de Gezondheidszorg legt deze eis zo uit, dat de tandarts ook echt in het gebouw aanwezig moet zijn. Raad geven op afstand is niet geaccepteerd. Dit hoeft niet wanneer een mondhygiënist ‘voorbehouden handelingen’ verricht waarvoor hij functioneel zelfstandig is (zie volgende paragraaf).
 • De patiënt moet op de hoogte zijn van de kwalificaties van degene die hem helpt. Als bijvoorbeeld een preventieassistent een patiënt behandelt, zal het de patiënt duidelijk moeten zijn, dat hij door een preventieassistent wordt behandeld en niet door een tandarts of een mondhygiënist.
 • Als de opdrachtgever extra aanwijzingen heeft gegeven dan moet de opdrachtnemer die aanwijzingen ook nakomen.
   

Niet-voorbehouden handelingen

Alle behandelingen, die niet in de wet staan vermeld als ‘voorbehouden handelingen’, mogen door hen die ‘bekwaam’ zijn, worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het maken van een kunstgebit, of het fluorideren van het gebit.

Meer informatie

Postion paper KNMT: taakherschikking

Visiedocument KNMT: taakverdeling in de mondzorg (pdf)

Voorwaarden voor samenwerken in de mondzorg (pdf)

Voorwaarden voor samenwerken in de mondzorg (verkorte versie; pdf)

Total votes: 218