facebook

Regelingen en besluiten rond het beroep tandartsassistent

De functiebenaming 'tandartsassistent' is geen beschermde titel. Het beroep van tandartsassistent is niet wettelijk geregeld in de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), maar de tandartsassistent moet deze wet in het werk wel in acht nemen. En er zijn meer wetten waaraan de tandartsassistent is gebonden.

Belangrijke wetten voor de tandartsassistent

Een tandartsassistent geeft wel advies en voorlichting over mondhygiëne, maar mag zich geen mondhygiënist noemen. De mondhygiënist heeft een hbo-opleiding gevolgd en werkt zelfstandig op dit gebied.

De preventieassistent is een tandartsassistent die specifiek aanvullend geschoold is op het gebied van preventie en mondhygiëne.

Samenwerking

Bij de uitvoering van de mondzorg in Nederland wordt intensief samengewerkt door allerlei tandheelkundige professionals. De tandarts is het middelpunt in dit proces en eindverantwoordelijk in het proces rond de behandeling van de patiënt. De laatste tijd delegeert hij mondzorgtaken steeds meer naar, bijvoorbeeld, mondhygiënisten en tandartsassistenten. De wetgeving is hierop aangepast. De patiënt van nu heeft te maken met verschillende professionals met ieder een eigen deskundigheid. Sommige teamleden voeren directe handelingen uit in de mond en anderen zijn indirect betrokken bij de zorg aan de patiënt.

De samenwerking geregeld

Bij de behandeling van een patiënt zijn verschillende professionals betrokken, daarom moet goed duidelijk zijn wie wat mag in de mond en onder welke voorwaarden.

Lees over wie wat doet in de tandartspraktijk

Voorbehouden handelingen

De wet bepaalt dat in principe alleen tandartsen zelfstandig bepaalde ‘voorbehouden handelingen’ mogen verrichten. De tandarts kan ‘voorbehouden handelingen’ waartoe hij zelf bevoegd is, onder bepaalde voorwaarden overdragen aan anderen.

tandartsassistenten
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)
Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)