Filters

Verder leren als mondhygiënist

De plicht van iedere mondhygiënist is om de kwaliteit van de beroepsuitoefening op peil te houden. De mondhygiënist volgt daarom regelmatig bij- en nascholing.
Na de opleiding kan de mondhygienist de academische opleiding Tandheelkunde volgen of doorstromen naar een andere masteropleiding.

Bij- en nascholing via NVM-mondhygiënisten

NVM-mondhygiënisten biedt een keur aan opleiding- en cursusmogelijkheden. De Stichting NVM Onderzoek en Scholing startte op 1 januari 2009 het bij- en nascholingsinstituut NVM-educatie mondhygiënisten.

Cursusaanbod

Met een gevarieerd cursusaanbod, ook op locatie, biedt NVM-mondhygiënisten haar leden de mogelijkheid om te werken aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. In het cursusaanbod zijn actuele thema's het uitgangspunt. Zowel leden van NVM-mondhygiënisten als niet-leden kunnen zich inschrijven voor de bij-en nascholingscursussen.

Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM)

Mondhygiënisten die in het KRM staan ingeschreven, laten zien dat zij investeren in kwaliteit. Onder meer door het volgen van bij- en nascholing en het voeren van intercollegiaal overleg.