Digitalisering Wet langdurige zorg: zo gaat dat

25 april 2017

Het aanvragen, machtigen en declareren van mondzorg voor patiënten in de Wet langdurige zorg wordt binnenkort een stuk sneller en makkelijker. Vanaf 1 juli verloopt het proces digitaal; papierwerk behoort dan tot het verleden. Maar hoe gaat dat precies?

Momenteel werken mondzorg, zorginstellingen, verzekeraars en overheid hard om de digitalisering van de Wet langdurige zorg (Wlz) per 1 juli te starten. Door de nieuwe werkwijze vervallen straks voor behandelingen met een behandeldatum vanaf 1 juli de papieren formulieren. Het nieuwe proces ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

(Klik op de afbeelding voor groter formaat)

  1. De zorginstelling regelt voor haar cliënt een afspraak met de tandarts.
  2. Is er voor de behandeling een machtiging nodig? Dan vraagt de tandarts deze aan via het machtigingenportaal van VECOZO. Dat gaat hetzelfde als machtigingsaanvragen in de Zorgverzekeringswet (Zvw).
    1. Overzicht machtigingsformulieren (docx)
  3. Het zorgkantoor beoordeelt de aanvraag en geeft indien het een goedkeuring betreft de tandarts een machtigingsnummer.
  4. De tandarts voert de behandeling uit en legt dit vast in zijn patiëntendossier. De tandarts stemt voor, tijdens en na de behandeling met het zorgteam af over de levering van de behandeling. De zorginstelling rapporteert in het zorgdossier van de cliënt de aanvraag en later de levering van de mondzorg.
  5. De tandarts declareert de behandeling, indien van toepassing inclusief een machtigingsnummer, via het Declaratieportaal van VECOZO. Dat gaat hetzelfde als met declaraties in de Zorgverzekeringswet (Zvw).
  6. Het zorgkantoor beoordeelt de declaratie en informeert de tandarts over de uitkomst via een retourbericht. Voor het indienen van een declaratie bij het zorgkantoor wordt gebruik gemaakt van de landelijke Vektis-standaard MZ301. Via de landelijke Vektis-standaard MZ302 koppelt het zorgkantoor informatie over de verwerking van de declaratie terug.
  7. Het zorgkantoor verzoekt het CAK het geaccordeerde bedrag uit te betalen aan de tandarts. Declareert u voor het eerst? Geef dan uw bankrekeningnummer door aan het zorgkantoor.

Meer informatie

Wat moet u doen om goed voorbereid te zijn? Bekijk: Mondzorg Wlz: digitaal in 5 stappen

Handreiking uitvoering mondzorg in Wet langdurige zorg (docx)

Achtergrond

Lees ook de uitgebreide informatie:

Project digitalisering mondzorg in de Wet langdurige zorg (pdf)

Lees meer over: Wet Langdurige Zorg (Wlz)

0 reacties op Digitalisering Wet langdurige zorg: zo gaat dat