facebook

98 tuchtklachten over tandartsen afgehandeld in 2017

Profile picture for user 426538
Laura
van
Paesschen
1 minuut
Tuchtrecht
Het aantal afgehandelde tuchtklachten over tandartsen is licht gestegen ten opzichte van 2016: werden er in 2016 nog 94 klachten afgehandeld, in 2017 waren dat er 98. Dat blijkt uit het Jaarverslag van de Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg. Uit het Jaarverslag volgt ook dat de doorlooptijd van een klacht is afgenomen. Dat is dan waarschijnlijk ook de oorzaak voor de stijging.

Klachten over tandartsen klein deel van alle tuchtklachten

Bijna 6 procent van alle tuchtklachten betroffen klachten over tandartsen. In totaal werden er vorig jaar 1676 klachten afgehandeld bij de regionale tuchtcolleges. Het merendeel daarvan, 1344 klachten, gingen over artsen.

Niet alle klachten gegrond verklaard

Een nadere analyse van de 98 afgehandelde klachten laat zien dat slechts 19 klachten gegrond zijn verklaard. De overige klachten zijn ingetrokken (22), niet-ontvankelijk verklaard (13) dan wel afgewezen of ongegrond verklaard (44). Uit het Jaarverslag is niet af te leiden waarom zo’n klein aantal klachten gegrond verklaard wordt. 

Waarschuwing vaakst opgelegd

Door de tuchtcolleges werd het vaakst een waarschuwing aan tandartsen als maatregel opgelegd, namelijk in 11 gevallen. De waarschuwing wordt overigens niet in het BIG-register gepubliceerd. 5 tandartsen kregen een berisping. In 2 gevallen werd er een voorwaardelijke schorsing inschrijving register opgelegd en in één geval een doorhaling inschrijving register/verbod herinschrijving.  De publicatie van maatregelen heeft tot de nodige discussie geleid, ook in de Tweede Kamer. Gevolg daarvan is dat de Wet BIG zal worden aangepast: berispingen en geldboetes zullen straks niet langer gepubliceerd worden.

tuchtrechtspraak

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen