Mondzorg = teamwork

Lees meer over de actie

KNMT nieuws

13 augustus 2018

Tandartsen en hun teams dragen de actie mondzorg = teamwork een warm hart toe. Met de actie dragen tandartspraktijken aangesloten bij de KNMT uit dat ze tegen het experiment zijn met meer handelingen voor zelfstandige mondhygiënisten. De KNMT gaat de ingestuurde teamfoto's aanbieden aan de Tweede Kamer.

4 reacties
14 augustus 2018

Uit onderzoek van de Inspectie voor de gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat de veiligheid, kwaliteit en deskundigheid op het gebied van röntgen in mondzorgpraktijken verbetering behoeven. De IGJ onderzocht deze drie thema’s bij 28 praktijken.

0 reacties
13 augustus 2018

De aftrekposten voor ondernemers zijn met ingang van 1 januari 2019 tot maximaal 49,5% aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze beperking volgt uit afspraken die in het regeerakkoord zijn vastgelegd. Het voornemen van de regering is verder om de aftrekmogelijkheden voor ondernemers vanaf 2020 jaarlijks met 3 procent af te bouwen tot een percentage van 36,93% in 2023.

0 reacties
Oudere bij de tandarts
13 augustus 2018

Sinds 1 april verrichten zorgverzekeraars uniforme controles op de samenloop van Wlz- en Zvw-declaraties. Declaraties vanuit de Wlz dienen bij een zorgkantoor ingediend te worden.

0 reacties
09 augustus 2018

Wat doet u met het tandengoud van uw patiënten? Zonde als het in een laatje ligt te verstoffen. U kunt er ook een goed doel me steunen, bijvoorbeeld het Rode Kruis, dat hiervoor het Gouden Kronen Plan in het leven heeft geroepen.

0 reacties
09 augustus 2018

ACTA-decaan Albert Feilzer heeft er in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer voor gepleit dat deze zich uitspreken voor opschorting van het experiment taakherschikking.

0 reacties

Agenda

19 augustus 2018
Nijmegen
31 augustus 2018
Abcoude
01 september 2018
Voorburg
01 september 2018
Voorburg
07 september 2018
Lichtenvoorde

Contact met de KNMT

De KNMT is de beroepsvereniging voor tandartsen, orthodontisten en MKA-chirugen.

Algemeen

tel. 030 - 60 76 276
info@knmt.nl

Bezoekadres

Orteliuslaan 750, 2e etage
3528 BB Utrecht

Ledenservice

tel. 030 - 60 76 380
ls@knmt.nl

Postadres

Postbus 4141
3502 HC Utrecht