KNMT. Groot genoeg om er speciaal voor jou te zijn.

Lid worden

KNMT. Groot genoeg om er speciaal voor jou te zijn. Word nu lid.

KNMT nieuws

19 oktober 2018

Het was een probeersel, de eerste verhalenwedstrijd voor KNMT-leden die de redactie van het NT in juni uitschreef. Geen idee hoeveel leden hun pen vlot genoeg achtten om de handschoen op te nemen en te verhalen over de patiënt die ze nooit zijn vergeten.

0 reacties
18 oktober 2018

De inspanningen van verpleeghuizen om de mondzorg voor haar bewoners te verbeteren, werpen hun vruchten af. Dit meldt de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De verpleeghuizen kwamen in actie nadat uit een steekproef van de IGJ in 2014 bleek dat de mondzorg van bewoners onder de maat was.

0 reacties
23 oktober 2018

De remuneratiecommissie van de KNMT ondersteunt de Raad van Toezicht bij diens toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van het bezoldigingsbeleid, de bezoldigingsstructuur en de bezoldiging van de individuele bestuursleden. De KNMT zoekt een lid voor deze commissie.

0 reacties
23 oktober 2018

De jaarlijkse beoordelingsgesprekken worden veelal in het najaar gevoerd. Zowel leidinggevende als werknemer vinden dit nogal eens spannend. Deze zeven tips kunnen helpen om het beoordelingsgesprek goed te laten verlopen.

0 reacties
23 oktober 2018

Tot 30 november kan commentaar worden gegeven op het concept van de nieuwe richtlijn Parodontologie, een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) waaraan ook de KNMT een substantiële bijdrage heeft geleverd.

1 reactie
22 oktober 2018

Tandartsen weten het meest van het doel en de hoofdlijnen van de Wkkgz. Dat blijkt uit VvAA-onderzoek onder ruim 700 medici en paramedici naar de bekendheid van deze wet en de mate waarin zorgverleners de diverse onderdelen hebben doorgevoerd.

0 reacties

Agenda

25 oktober 2018
Stein (Limburg)
19:00 uur
Academy
29 oktober 2018
KNMT, Utrecht
18:00 - 21:00 uur
29 oktober 2018
Utrecht
19:00 uur
Academy
29 oktober 2018
Almere
19:15 uur
Academy
VOL
29 oktober 2018
KNMT, Utrecht
19:30 - 20:00 uur

Contact met de KNMT

De KNMT is de beroepsvereniging voor tandartsen, orthodontisten en MKA-chirurgen.

Algemeen

tel. 030 - 60 76 276
info@knmt.nl

Bezoekadres

Orteliuslaan 750, 2e etage
3528 BB Utrecht

Ledenservice

tel. 030 - 60 76 380
ls@knmt.nl

Postadres

Postbus 4141
3502 HC Utrecht