Aanpassingswet AVG aangenomen

23 augustus 2018

In juli is de Aanpassingswet bij de op 25 mei 2018 inwerkinggetreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangenomen. Deze Aanpassingswet treedt met terugwerkende kracht vanaf 25 mei 2018 in werking.

De Aanpassingswet zorgt dat een groot aantal wetten in overeenstemming met de AVG wordt gebracht. Zo wordt ook de WGBO op een paar punten aangepast:

  • In artikel 455 van de WGBO stond dat een patiëntendossier binnen drie maanden moest worden vernietigd na een verzoek daartoe van die patiënt. Deze termijn van drie maanden is vervallen, daarvoor in de plaats is de regeling van de AVG gekomen. Dit betekent dat ‘onverwijld’ aan zo’n verzoek moet worden voldaan, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Soms kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd.
  • In artikel 456 van de WGBO stond dat de hulpverlener de patiënt na een verzoek daartoe zo spoedig mogelijk inzage in diens dossier moest geven of hem een afschrift daarvan moest verschaffen. ‘Zo spoedig mogelijk’ is nu weggehaald, ook hier is de regeling van de AVG gaan gelden.
  • Uit artikel 456 van de WGBO is verwijderd dat een redelijke vergoeding aan de patiënt mag worden gevraagd voor het leveren van een kopie van zijn patiëntendossier. Door de komst van de AVG wordt dit gratis.

Kijk voor meer informatie hier.

0 reacties op Aanpassingswet AVG aangenomen