facebook

AVG en zzp, wat te doen (en laten)

Arjen
van
Driel
3 minuten
Data veiligheid ehealth
Wat moet u als tandarts-zzp'er weten over de combinatie werken en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? 3 punten toegelicht.

1. Wat zijn de verplichtingen uit de AVG voor een zzp-tandarts als zelfstandig ondernemer?

Een zzp-tandarts is in de rol van zelfstandig ondernemer verwerkingsverantwoordelijke en moet de AVG naleven. Het gaat dan om de persoonsgegevens die de zzp-tandarts binnen zijn eigen onderneming verwerkt:

 • de eigen (financiële) administratie van de onderneming;
 • persoonsgegevens van de praktijkhouders waar de zzp-tandarts werkzaamheden voor (heeft) verricht;
 • persoonsgegevens in het kader van de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, als een patiënt een claim heeft ingediend en
 • het registeren en behandelen van klachten binnen de eigen klachtenregeling, als een zzp-tandarts die zelf regelt.

Gegevens over bedrijven zijn geen persoonsgegevens, gegevens over een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of maatschap wel.

Dit betekent voor de een zzp-tandarts als verwerkingsverantwoordelijke:

 • een verwerkingsregister en een register voor datalekken bijhouden;
 • verwerkersovereenkomsten afsluiten bij gebruik van verwerkers;
 • informatieplicht richting de partijen van wie persoonsgegevens worden verwerkt en
 • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens goed te beveiligen.

Gebruik hiervoor (als basis) de tools voor de tandarts-praktijkhouder die de KNMT heeft ontwikkeld.

2. Hoe ga ik als zzp-tandarts om met de verrichtingenoverzichten?

In de verrichtingenoverzichten staat welke verrichtingen een zzp-tandarts in een maand heeft verricht. De zzp-tandarts gebruikt de verrichtingenoverzichten als primaire administratieve basis. Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dienen deze gegevens 7 jaar te worden bewaard. De gegevens worden in de originele vorm bewaard: digitaal of op papier.

Meestal staan er in het verrichtingenoverzicht geen persoonsgegevens van patiënten, maar alleen de door de zzp-tandarts in die maand gedane verrichtingen binnen een praktijk. Dus dat betekent naar patiënten geen verplichtingen uit de AVG op dit punt.
Als er in het verrichtingenoverzicht persoonsgegevens van de tandarts-praktijkhouder staan, is het aanmaken en bewaren van de overzichten een verwerking die in het verwerkingsregister van de zzp-tandarts moet worden opgenomen.

3. Hoe kan een zzp-tandarts nagaan of de tandarts-praktijkhouder alles op orde heeft?

Als zzp'er is een tandarts geen verwerker of verwerkingsverantwoordelijke in de praktijk waar hij werkt. Dat is de praktijkhouder. Maar het is wel fijn te weten of de AVG goed wordt nageleefd. En als er is afgesproken het privacybeleid of informatiebeveiligingsbeleid van de praktijk na te leven of afspraken zijn gemaakt over aansprakelijkheid, moet de zzp-tandarts ook weten waar het om gaat.

Vraag bij de praktijkhouder om informatie en ga na hoe bepaalde zaken geregeld zijn. Bijvoorbeeld:

 • Welke beveiligingsmaatregelen zijn er genomen door de praktijkhouder rondom de bescherming van persoonsgegevens?
 • Wordt er gewerkt met beveiligde e-mail?
 • Zijn dossierkasten met patiëntengegevens niet voor onbevoegden toegankelijk?
 • Zijn er verwerkersovereenkomsten afgesloten met verwerkers?
 • Is er een verwerkingsregister en een privacybeleid?

De zzp-tandarts kan de praktijkhouder attenderen op de AVG-verplichtingen en hem verwijzen naar het AVG-dossier van de KNMT. Hierin staat stapsgewijs hoe de AVG in de praktijk kan worden geïmplementeerd.

Lees de uitgebreide antwoorden bij de vragen over AVG voor de tandarts zzp'er

Lees meer over de AVG en de positie van een zzp-tandarts in de tandartspraktijk

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen