facebook

Bericht Volkskrant onjuist: botox door tandarts mag wel

Profile picture for user Mariska de Beijer
Mariska
de
Beijer
2 minuten
Botox
Tandartsen kunnen botox en fillers toepassen in het hoofd-halsgebied op voorwaarde dat zij aantoonbaar bekwaam zijn. Dat blijkt uit het nieuwe Kwaliteitskader Cosmetische zorg. Het bericht in de Volkskrant deze week dat tandartsen geen botox mogen toepassen is dan ook onjuist. Op aandringen van de KNMT heeft de krant haar bericht gecorrigeerd.

Voor botox en fillers geldt Kwaliteitskader Cosmetische zorg

Het recent gepubliceerde Kwaliteitskader stelt algemene eisen aan de opleiding en ervaring van zorgverleners die cosmetische zorg verlenen, maar gaat niet in op de bevoegdheid van zorgverleners. 

Tandarts mag injecties geven binnen bevoegdheid en deskundigheidsgebied

De bevoegdheid om zelfstandig voorbehouden handelingen uit te mogen voeren, is geregeld in de Wet BIG. Daarin staat onder andere dat de tandarts binnen zijn deskundigheidsgebied injecties mag geven. Voorwaarde is daarbij dat de tandarts over aantoonbare bekwaamheid en ervaring beschikt. Als het gaat om het toepassen van botox en fillers is aanvullende kennis van anatomie, fysiologie, farmacologie, indicaties, contra-indicaties, dosering en toediening onontbeerlijk. Deze kennis kan een tandarts opdoen via een geaccrediteerde opleiding.

Volkskrant rectificeert bericht

Op aandringen van de KNMT heeft de Volkskrant nu haar excuus aangeboden voor het bericht waarin ze meldde dat het nieuwe Kwaliteitskader tandartsen verhindert botox of fillers toe te passen: ‘Botoxprikje halen bij de kapper of de tandarts is verleden tijd'. Het artikel is online gecorrigeerd en de fout is de volgende dag in de krant rechtgezet.

Na publicatie van het artikel heeft de KNMT er direct bij de krant op aangedrongen de foutieve berichtgeving te herstellen, omdat de beroepsgroep zich in haar goede naam en eer voelde aangetast.

Naar het Kwaliteitskader Cosmetische zorg

cosmetische tandheelkunde
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen