facebook

Berisping en boete niet langer automatisch openbaar gemaakt

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
1 minuut
Update berisping en boete
De KNMT heeft het besluit dat tuchtcolleges niet langer verplicht zijn alle berispingen en boetes die zij aan medische beroepsbeoefenaren opleggen te publiceren, met instemming begroet. “Deze naming and shaming diende geen enkel doel,”, aldus KNMT-voorzitter Wolter Brands.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nam begin mei een amendement aan waarin werd bepaald dat tuchtrechters voortaan zelf mogen beoordelen of zij publicatie van berispingen en boetes wenselijk achten. Voor maatregelen die een beroepsbeperking inhouden (schorsing en schrappen), blijft de publicatieplicht wel bestaan.

De Kamer ging ook akkoord met het amendement dat bij publicatie van een maatregel meer contextinformatie moet worden opgenomen, zodat duidelijk wordt waarom een maatregel is opgelegd. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft toegezegd dat hij in overleg met beroeps- en patiëntenorganisaties gaat bepalen welke informatie dat zal zijn.

De KNMT heeft zich in Den Haag altijd sterk gemaakt voor aanpassing van de Wet BIG waar het de publicatie van tuchtuitspraken betreft. Volgens de beroepsorganisatie leverde publicatie van uitspraken in zaken waar de patiëntveiligheid niet in het geding was, onevenredige schade voor de betreffende tandarts op.

tuchtrechtspraak

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen