Brexit: de laatste stand van zaken

12 september 2019

31 oktober 2019 nadert, de datum waarop de Brexit definitief zijn beslag moet krijgen. Er wordt nog steeds rekening gehouden met allerhande scenario’s, inclusief dat van een no-deal. De KNMT heeft haar leden in januari en februari al geïnformeerd over de mogelijke consequenties van de Brexit. Via onderstaand overzicht worden nogmaals de gevolgen voor de mondzorg benadrukt.

Wat kan een no-deal Brexit voor tandartsen betekenen?

- U werkt op dit moment met een Brits diploma in Nederland

Er verandert niets voor u. In een no-deal scenario blijven de vóór de Brexit afgegeven erkenningen van Britse diploma's en BIG-registraties op grond van Britse diploma's in stand.

- U wilt na de Brexit met een Brits diploma in Nederland gaan werken

De mogelijkheid van automatische diploma-erkenning van Britse diploma's voor het beroep tandarts vervalt. Dat betekent dat tandartsen met een Brits diploma geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure waarbij aangewezen diploma's direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling worden erkend.

- U werkt met een Nederlands diploma in het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke rechten u heeft en welke acties u mogelijk moet nemen. We adviseren u de websites van de bevoegde autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk te raadplegen.

- U wilt met een Nederlands diploma na de Brexit in het Verenigd Koninkrijk gaan werken

Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke procedure voor u geldt. U moet waarschijnlijk de in het Verenigd Koninkrijk geldende, langere, procedure van diploma-erkenning volgen (met vakinhoudelijke beoordeling). We adviseren u de websites van de bevoegde autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk te raadplegen.

Wat kan een no-deal Brexit voor werkgevers betekenen

- U heeft op dit moment BIG-geregistreerde zorgverleners met een Brits diploma in dienst

In een no-deal scenario verandert er niets voor uw Britse werknemers met een BIG-registratie. De vóór de Brexit afgegeven erkenningen van Britse diploma's en BIG-registraties op grond van Britse diploma’s blijven in stand.

- U wilt na de Brexit zorgverleners met een Brits diploma in dienst nemen

De mogelijkheid van automatische diploma-erkenning is niet meer van toepassing voor tandartsen  met een Brits diploma. Dat betekent dat tandartsen met een Brits diploma geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure, waarbij aangewezen diploma’s direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling kunnen worden erkend.

In een no-deal scenario moeten voor alle gereglementeerde beroepen bij een aanvraag voor erkenning eerst de beroepskwalificaties vakinhoudelijk worden beoordeeld. Dit gebeurt door het afleggen van een algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV). Voor de vakinhoudelijke beoordeling moeten tandartsen een beroepsinhoudelijke toets (BI) afleggen. Deze langere procedure kost meer tijd en dus kan het langer duren voordat uw nieuwe werknemer in Nederland het beroep zelfstandig mag uitoefenen.

Wat kan een no deal-Brexit voor de mondzorg betekenen?

- Leveringszekerheid geneesmiddelen

Uit overleg met de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT), blijkt dat er op dit moment geen signalen zijn dat de beschikbaarheid van dentale geneesmiddelen (en dan met name anesthesievloeistoffen) bij een no deal Brexit onder druk zal komen te staan. Waar nodig zijn grotere voorraden aangelegd. Ook zijn er voldoende RVG-goedgekeurde alternatieven uit andere EU-landen beschikbaar.

- Leveringszekerheid medische hulpmiddelen

Uit datzelfde overleg met de VGT blijkt ook dat er geen signalen zijn dat de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen onder druk zal komen te staan.  Wel bestaat er een risico dat bepaalde (onderdelen van) medische hulpmiddelen vertraagd geleverd zullen worden. Mochten zich hierbij problemen voordoen, neem dan contact op met de leverancier in Nederland. Die zal met u naar een oplossing of een gelijkwaardig alternatief zoeken.

 Mochten er problemen gaan spelen met onderhoudscontracten van medische hulpmiddelen, waar een directe of indirecte relatie bestaat met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, dan kunt u ook contact opnemen met de leverancier van dit medisch hulpmiddel in Nederland.

- Geldigheid van CE-certificaten van huidige medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen in de mondzorgpraktijk moeten CE-gecertificeerd zijn. Minister Bruins heeft op 6 februari aangegeven dat medische hulpmiddelen met een CE-certificaat uit het Verenigd Koninkrijk die vóór de Brexit al werden gebruikt of in de handel waren gebracht, kunnen blijven worden gebruikt. Maar nieuwe voorraden van dezelfde producten met hetzelfde certificaat waarvoor nog geen leveringscontract is gesloten tussen de fabrikant en een leverancier en waarvan het productproces nog niet is afgerond, mogen na een no deal-Brexit in de Europese Unie niet meer in de handel worden gebruikt.

De VGT geeft aan dat hun leden deze situatie nauwkeurig zullen bewaken en voor voldoende voorraden of gelijkwaardige alternatieven zullen zorgdragen.

- Data in het Verenigd Koninkrijk

Tenzij er nog tijdig aanvullende maatregelen worden getroffen, mogen er na een no deal-Brexit niet langer persoonsgegevens op in het Verenigd Koninkrijk gesitueerde servers staan. Complan, Pharmeon, GSN, JDS Automatisering, Oase Dental, Synerga, Vertimart, Anders Medical Factoring en Infomedics bevestigen aan de KNMT dat zij geen data van hun klanten in het Verenigd Koninkrijk hebben staan, en ook geen software gebruiken die dat doet.

Voor nu lijkt het erop dat de gevolgen van een harde Brexit voor mondzorgpraktijken te overzien zijn. Bij nieuwe ontwikkelingen zal de KNMT haar leden vanzelfsprekend hierover informeren.

Wilt u onze eerdere berichtgeving over de Brexit nalezen? Dat kan hier, hier en hier.

Lees meer over: Brexit

0 reacties op Brexit: de laatste stand van zaken