facebook

Brexit: de laatste stand van zaken

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
4 minuten
Brexit
Na Brexit geldt tot en met 31 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk nog een overgangsperiode waarin alle EU-regels en wetten nog van kracht zijn voor het Verenigd Koninkrijk. Komt er geen 'deal' met de Britten, dan wordt ook de mondzorg geraakt.

Wat kan een no-deal Brexit voor tandartsen betekenen?
 

- Je werkt op dit moment met een Brits diploma in Nederland

Er verandert niets voor jou. In een no-deal scenario blijven de vóór de Brexit afgegeven erkenningen van Britse diploma's en BIG-registraties op grond van Britse diploma's in stand.

- Je wilt na de Brexit met een Brits diploma in Nederland gaan werken

De mogelijkheid van automatische diploma-erkenning van Britse diploma's voor het beroep tandarts vervalt. Dat betekent dat tandartsen met een Brits diploma geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure waarbij aangewezen diploma's direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling worden erkend.

Automatische erkenning Britse diploma's nog mogelijk tot 1 januari 2021

- Je werkt met een Nederlands diploma in het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke rechten je hebt en welke acties je moet nemen. We adviseren je de websites van de bevoegde autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk te raadplegen.

- Je wilt met een Nederlands diploma na de Brexit in het Verenigd Koninkrijk gaan werken

Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke procedure voor jou geldt. Je moet waarschijnlijk de in het Verenigd Koninkrijk geldende, langere, procedure van diploma-erkenning volgen (met vakinhoudelijke beoordeling). We adviseren je de websites van de bevoegde autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk te raadplegen.

Wat betekent een no-deal Brexit voor werkgevers?
 

- Je hebt op dit moment BIG-geregistreerde zorgverleners met een Brits diploma in dienst

In een no-deal scenario verandert er niets voor Britse werknemers met een BIG-registratie. De vóór de Brexit afgegeven erkenningen van Britse diploma's en BIG-registraties op grond van Britse diploma’s blijven in stand.

- Je wilt na de Brexit zorgverleners met een Brits diploma in dienst nemen

De mogelijkheid van automatische diploma-erkenning is niet meer van toepassing voor tandartsen met een Brits diploma. Dat betekent dat tandartsen met een Brits diploma geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure, waarbij aangewezen diploma’s direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling kunnen worden erkend.

In een no-deal scenario moeten voor alle gereglementeerde beroepen bij een aanvraag voor erkenning eerst de beroepskwalificaties vakinhoudelijk worden beoordeeld. Dit gebeurt door het afleggen van een algemene kennis- en vaardighedentoets (AKV). Voor de vakinhoudelijke beoordeling moeten tandartsen een beroepsinhoudelijke toets (BI) afleggen. Deze langere procedure kost meer tijd en dus kan het langer duren voordat je nieuwe werknemer in Nederland het beroep zelfstandig mag uitoefenen.

Automatische erkenning Britse diploma's nog mogelijk tot 1 januari 2021

Wat betekent een no deal-Brexit voor de mondzorg?
 

- Leveringszekerheid geneesmiddelen

Uit overleg met de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT), blijkt dat er op dit moment geen signalen zijn dat de beschikbaarheid van dentale geneesmiddelen (en dan met name anesthesievloeistoffen) bij een no deal Brexit onder druk zal komen te staan. Waar nodig zijn grotere voorraden aangelegd. Ook zijn er voldoende RVG-goedgekeurde alternatieven uit andere EU-landen beschikbaar.

- Leveringszekerheid medische hulpmiddelen

Uit overleg met de VGT blijkt ook dat er geen signalen zijn dat de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen onder druk zal komen te staan. Wel bestaat er een risico dat bepaalde (onderdelen van) medische hulpmiddelen vertraagd geleverd zullen worden. Mochten zich hierbij problemen voordoen, neem dan contact op met de leverancier in Nederland. Die zal naar een oplossing of een gelijkwaardig alternatief zoeken.

Mochten er problemen gaan spelen met onderhoudscontracten van medische hulpmiddelen, waar een directe of indirecte relatie bestaat met bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, dan kun je ook contact opnemen met de leverancier van dit medisch hulpmiddel in Nederland.

- Geldigheid van CE-certificaten van huidige medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen in de mondzorgpraktijk moeten CE-gecertificeerd zijn. Minister Bruins heeft op 6 februari 2019 aangegeven dat medische hulpmiddelen met een CE-certificaat uit het Verenigd Koninkrijk die vóór de Brexit al werden gebruikt of in de handel waren gebracht, kunnen blijven worden gebruikt. Maar nieuwe voorraden van dezelfde producten met hetzelfde certificaat waarvoor nog geen leveringscontract is gesloten tussen de fabrikant en een leverancier en waarvan het productproces nog niet is afgerond, mogen na een no deal-Brexit in de Europese Unie niet meer in de handel worden gebruikt.

De VGT geeft aan dat hun leden deze situatie nauwkeurig zullen bewaken en voor voldoende voorraden of gelijkwaardige alternatieven zullen zorgdragen.

- Data in het Verenigd Koninkrijk

Tenzij er nog tijdig aanvullende maatregelen worden getroffen, mogen er na een no deal-Brexit niet langer persoonsgegevens op in het Verenigd Koninkrijk gesitueerde servers staan. Complan, Pharmeon, GSN, JDS Automatisering, Oase Dental, Synerga, Vertimart, Anders Medical Factoring en Infomedics bevestigen aan de KNMT dat zij geen data van hun klanten in het Verenigd Koninkrijk hebben staan, en ook geen software gebruiken die dat doet.

Lees ook op Rijksoverheid.nl: Brexit en de zorgsector: informatie over gevolgen van Brexit 

Brexit

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen