facebook

College Tandheelkundige Specialismen: aanpassingen Besluit DMO en Besluit MKA voor instemming naar minister

Arjen
van
Driel
1 minuut
Kaakchirurg

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) heeft op 28 oktober 2019 enkele wijzigingen in de besluiten het Besluit Dento Maxillaire Orthopaedie en Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie vastgesteld. Deze zijn inmiddels ter instemming aangeboden aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na instemming van de minister en publicatie in de Staatscourant treden de wijzigingen in werking op 1 januari 2020, eventueel met terugwerkende kracht.

Wijzigingen besluit voor orthodontisten (DMO)

In het Besluit DMO zijn onder andere:

  • enkele wijzigingen doorgevoerd zodat een Individueel Scholingsprogramma (ISP) beter uitvoerbaar is;
  • is de herregistratie-eis van 16 uur in de week werken verlaagd naar 8 uur in de week, voor orthodontisten die minstens 25 jaar als zodanig geregistreerd zijn. Zij krijgen de gelegenheid om op latere leeftijd de praktijk geleidelijk af te bouwen. Op deze verlaging kan een ervaren orthodontist overigens slechts eenmaal een beroep doen.

Wijzigingen besluit voor kaakchirurgen (MKA)

In het Besluit MKA is onder andere:

  • ingevoerd dat in het kader van de deskundigheidsbevordering voor herregistratie, tenminste 75% daarvan vakinhoudelijk moet zijn, voor de registratieperiode vanaf 1 januari 2020;
  • de regeling voor de tandarts die wil herintreden als kaakchirurg aangepast, in die zin dat deze daarvoor altijd eerst een individueel scholingsprogramma moet volgen.

De integrale tekst van de besluiten vindt u op www.knmt.nl/cts

Bij vragen hierover kunnen deze worden gericht aan de secretaris CTS, mr. M.C.J. Rozijn, via e-mail aan cts.knmt@fed.knmg.nl.

College Tandheelkundige Specialismen (CTS)
kaakchirurgen
orthodontisten
tandartsspecialisten

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen