facebook

De schooltandarts

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Schooltandarts
Wat denkt u, de elektrische auto, is dat een vinding van de laatste jaren? Veel mensen menen van wel. Dit vervoermiddel werd echter al eind negentiende eeuw uitgevonden. Rond 1900 waren zelfs bijna alle auto’s elektrisch aangedreven. Wat dit met tandheelkunde te maken heeft? Eenzelfde hardnekkig misverstand bestaat er rond de schooltandarts.

Heel veel mensen associëren die met de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Terwijl de eerste schooltandartsen toch echt al meer dan vijftig jaar daarvoor actief waren.

Zaandam had de primeur. In 1904 bezocht de eerste schooltandarts daar een basisschool. Dit vanwege een groeiend maatschappelijk bewustzijn voor hygiëne en gezondheid. In die begintijd ging het vooral om initiatieven van lokale tandartsen. Nadat tandartsverenigingen in Den Haag en Rotterdam rond 1920 bij hun stadsbesturen hadden aangedrongen op invoering van structurele schooltandverzorging, werd het begrip geleidelijk aan geïnstitutionaliseerd. Om te beginnen in Dordrecht, dat als eerste gemeente in ons land schooltandverzorging invoerde, daarna in Bloemendaal, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Nijmegen…

In de crisisjaren en de daarop volgende Tweede Wereldoorlog ging het echter bergafwaarts met het aantal schooltandverzorgingsdiensten. Eind jaren zestig beleefden ze echter een revival, om in de jaren zeventig een hoogtepunt te bleven: bijna elke gemeente in ons land kende toen georganiseerde schooltandverzorging.

En in de 21e eeuw? Door onder meer de betere bereikbaarheid van tandheelkundige zorg, de toegenomen aandacht voor preventie en toevoeging van fluoride aan tandpasta is het met het kindergebit stukken beter gesteld dan in de jaren zeventig. De georganiseerde schooltandverzorging bestaat niet meer, maar heeft in een aantal gemeenten plaatsgemaakt voor jeugdtandverzorgingsdiensten.

Anno 2018 zijn er echter signalen dat het weer wat minder gaat met het kindergebit, met name dat van pubers. En prompt ontstaat ook weer voorzichtig de roep om die ooit zo succesvolle schooltandarts.

Met medewerking van het Utrechts Universiteitsmuseum en Reina de Raat, conservator medische en tandheelkundige collectie.

jeugdigen

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen