Digitaal aanvragen en declareren in de Wlz: zo werkt dat

03 juli 2017

Machtigingen aanvragen, declareren en betalen van mondzorg voor patiënten in de Wet langdurige zorg verloopt sinds 1 juli 2017 digitaal. Hoe werkt dat precies? En hoe zit het met de overgangstermijn?

Bereid u voor

Bent u klaar voor het nieuwe digitale Wlz-proces? Bekijk de 5 zaken die u moet regelen

Sinds 1 juli: digitaal proces

Het proces van digitaal declareren in de Wlz stap voor stap

Sinds 1 juli: machtiging aanvragen

Aanvragen voor behandelingen van Wlz-patiënten die vooraf een machtiging vereisen, worden aangevraagd door de mondzorgverlener; niet (meer) door de zorginstelling waar de cliënt verblijft. De aanvraag gebeurt digitaal, via het Machtigingenportaal van VECOZO, en gaat naar het zorgkantoor.

Er zijn 9 formulieren beschikbaar voor het aanvragen van een machtiging:

Overzicht aanvraagformulieren Wlz (docx)

Sinds 1 juli: declaratie indienen

Declaraties worden ingediend door de mondzorgverlener die de behandeling heeft uitgevoerd; niet (meer) door de zorginstelling waar de cliënt verblijft. Voor het indienen van een declaratie bij het zorgkantoor wordt gebruik gemaakt van de landelijke Vektis-standaard MZ301. Via de landelijke Vektis-standaard MZ302 koppelt het zorgkantoor informatie over de verwerking van de declaratie terug.

Sinds 1 juli: bankrekeningnummer

Declareert u als mondzorgverlener voor de eerste keer? Geef dan uw bankrekeningnummer door aan het zorgkantoor.

Overgangstermijn papier naar digitaal

  • Sinds 1 juli kunt u géén aanvragen voor machtigingen op papier doen.
  • Voor machtigingen die vóór 1 juli zijn aangevraagd voor behandelingen die ná 1 juli plaatsvinden geldt dat u de machtigingsaanvraag opnieuw digitaal moet indienen.
  • Voor declaraties geldt dat u sinds 1 juli géén declaraties meer kunt doen voor behandelingen die na 30 juni hebben plaatsgevonden.
  • Tot 1 oktober kunt u nog 'papieren' declaraties indienen, alléén voor behandelingen die voor 1 juli zijn gedaan.

Afspraken overgangsperiode digitalisering Wlz (docx)

Vragen?

Heeft u nog vragen? De KNMT Ledenservice staat u graag te woord.

Lees meer over: Wet Langdurige Zorg (Wlz)

0 reacties op Digitaal aanvragen en declareren in de Wlz: zo werkt dat