facebook

Een witte afwijking van het mondslijmvlies

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Afbeelding20wat20is20dat20nou20nr20720en208202019
Bij een 63-jarige patiënte is drie maanden geleden de restdentitie verwijderd en een volledige gebitsprothese immediaat geplaatst. Zij meldt zich nu met aanhoudende pijnklachten in de onderkaak.

Patiënte heeft een uitgebreide medische voorgeschiedenis en is onder andere bekend met obesitas, diabetes mellitus type II, hypothyreoïdie, osteoporose en ernstige artrose van de heupen en de onderrug. Zij gebruikt hiervoor onder andere insuline, levothyroxine, alendroninezuur (één maal per week oraal) en tramadol. Zij rookt twintig sigaretten per dag en gebruikt geen alcohol. Bij intra-oraal onderzoek constateert u een diffuse, witte verkleuring van het slijmvlies van de mondbodem, de ventrale zijde van de tong, de labiale en buccale omslagplooi van de onderkaak en de processus alveolaris inferior. Daarnaast valt op dat er in de regio 33 en regio 43/44 enig bot bloot ligt van de processus alveolaris. Die is ter plaatse erg gevoelig bij palpatie.

Wat is het?

In eerste instantie is niet direct duidelijk wat hier aan de hand is. Omdat de witte slijmvliesafwijking niet past bij een herkenbare entiteit, kan de klinische term leukoplakie worden gehanteerd. Roken is de belangrijkste etiologische factor van leukoplakie. Bij verdere navraag zegt de patiënte echter de afgelopen weken veel pijn te hebben gehad van het blootliggende bot in de onderkaak. De tramadol die zij voor de artrose gebruikt, verlichtte de pijn onvoldoende. Daarom was zij enkele weken geleden begonnen met het twaalf maal per dag gedurende enkele minuten spoelen van de mond met in water opgeloste APC-tabletten. APC is een pijnstillend combinatiepreparaat van acetylsalicylzuur, paracetamol en coffeïne. Als het mondslijmvlies wordt blootgesteld aan acetylsalicylzuur (pH 3,5-5,0) kan dit resulteren in etsing van het slijmvlies met uiteindelijk necrose en ulceratie tot gevolg. Er wordt ook wel gesproken van ‘aspirin burn’. De ernst van het chemisch letsel wordt bepaald door het soort middel, de concentratie en de duur van blootstelling. De in de huidige casus gebruikte verdunde oplossing gaf slechts enige oppervlakkige etsing van het slijmvlies zonder necrose en ulceratie.

Wat doe ik?

U adviseert de patiënte te stoppen met spoelen. Het ligt voor de hand alternatieve pijnmedicatie voor te schrijven, bijvoorbeeld paracetamol 1000 mg 4dd in combinatie met een NSAID. De door patiënte gebruikte tramadol kan hiermee worden gecombineerd. Daarnaast kan overwogen worden het blootliggende bot, vermoedelijk gerelateerd aan het bisfosfonaat alendroninezuur, onder lokale verdoving voorzichtig te verwijderen met bijvoorbeeld een knabbeltang. Hiermee kan genezing van de gingiva worden bevorderd.

Erik van der Meij bespreekt in deze rubriek afwijkingen rond en in de mond. De nadruk ligt op het herkennen van de afwijking en het zo nodig behandelen ervan, of waar zinvol, verwijzing naar meestal de MKA-chirurg.

Literatuur

  • Poswal A, Jain H, Garg B, Sharma P. Aspirin induced intraoral burn: a rare case report with emphasis on its diagnosis. J Dent Specialties 2018; 6:172-173.
  • Holmes RG, Chan DC, Singh BB. Chemical burn of the buccal mucosa. Am J Dent 2004; 17:219-220.
Wat is dat nou (NT)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen