facebook

Gebruikt uw praktijk de KNMT-privacyverklaring al?

Hans
Scholten
2 minuten
Data veiligheid ehealth
Op tandartsen en tandartsspecialisten, die tevens werkgever zijn, rust op grond van de AVG een informatieplicht. Zij kunnen aan deze informatieplicht voldoen door de KNMT-privacyverklaring aan hun personeel ter beschikking te stellen. Hoe pakt u dit aan?

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht. Vanaf dat moment moeten tandartsen en tandartsspecialisten voldoen aan de informatieplicht. Dit betekent dat zij sollicitanten en werknemers bij aanvang van de sollicitatieprocedure en/of het dienstverband moeten informeren over de wijze waarop er met hun privacy wordt omgegaan. Dit geldt ook voor stagiairs en uitzendkrachten.

Hoe gebruikt u de privacyverklaring in de praktijk?

De AVG regelt dat u op het moment van het verkrijgen van de persoonsgegevens aan de informatieplicht moet voldoen. Op welke wijze kunt u de privacyverklaring ter hand stellen? U kunt bijvoorbeeld:

  • sollicitanten: plaats in de digitale vacaturetekst een link naar de privacyverklaring, zodat de sollicitant vóór het versturen van zijn sollicitatiebrief, CV en overige gegevens kennis kan nemen van de privacyverklaring;
  • nieuwe werknemers: een nieuwe werknemer heeft veelal de sollicitatieprocedure doorlopen en zodoende al kennisgenomen van de privacyverklaring. Desondanks is het raadzaam voor het sluiten van de arbeidsovereenkomst de verklaring op schrift en/of per e-mail toe te sturen;
  • huidige medewerkers: stel de privacyverklaring schriftelijk en/of digitaal ter hand en bespreek de verklaring desgewenst in het personeelsoverleg.

U past de privacyverklaring aan. Wat nu?

Leg vast op welke wijze u de wijzigingen in de privacyverklaring aan uw werknemers bekend zal maken. Denk bijvoorbeeld aan het toesturen van de gewijzigde privacyverklaring per e-mail. Daarnaast kunt u de wijzigingen toelichten in het personeelsoverleg.

Model-privacyverklaring voor sollicitanten en werknemers (docx)

Alles over de AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
personeelszaken
privacy
vacatures

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen