facebook

Gezocht: praktijken voor menskrachtonderzoek in de mondzorg

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Power
De KNMT roept tandartspraktijken op mee te werken aan het onderzoek naar de menskrachtsituatie in de mondzorg. In augustus en september wordt het onderzoek uitgevoerd door het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) in opdracht van het Capaciteitsorgaan.

Inventarisatie van taakverdeling in tandartspraktijk

De resultaten van het onderzoek worden door het Capaciteitsorgaan gebruikt voor het opstellen van een advies aan de overheid over de opleidingscapaciteit van tandartsen en mondhygiënisten.

Om tot het advies te komen heeft Het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) de opdracht gekregen om verschuivingen, die de afgelopen jaren zijn opgetreden in de taakverdeling in tandartspraktijken wat betreft de zorgverlening, in kaart te brengen.

Wat houdt medewerking aan het onderzoek in? 

Aan tandartspraktijken die zich aanmelden voor het onderzoek, wordt gevraagd het volgende te doen:

1.   Het beantwoorden van een korte vragenlijst over onder meer de locatie van de praktijk en de omvang en de samenstelling van het mondzorgteam. Deze vragen zijn in 5 minuten te beantwoorden.

2.   Het aanleveren van anonieme gegevens over de zorg die in 2018, 2017, 2016 en 2015 aan een aantal willekeurige patiënten uit de praktijk is verleend. Hierbij gaat het per patiënt om de verrichtingen die zijn uitgevoerd en in het bijzonder door welke zorgprofessional (tandarts, mondhygiënist, preventieassistent of anderen) die in de praktijk zijn uitgevoerd. Ook is het nodig om te weten tot welke leeftijdsgroep een patiënt behoort.

Het onderzoeksteam van MUMC+ streeft ernaar om de tijdsinvestering voor de aanlevering van deze gegevens zoveel mogelijk te beperken. Daarom zal het aantal patiënten van wie gegevens worden gevraagd in overleg met de tandartspraktijk worden vastgesteld. De geleverde gegevens zijn op geen enkele manier herleidbaar tot een specifieke praktijk of patiënt.

Hoe kan een praktijk zich aanmelden?

Tandartspraktijken die geïnteresseerd zijn in deelname aan het onderzoek of nog vragen hebben, kunnen zich melden bij L. Aldenhoven, onderzoeksassistent, telefoon 043-3877438 of e-mailadres: loeki.aldenhoven@mumc.nl

Na aanmelding neemt het onderzoeksteam contact op met de praktijk en wordt aangegeven hoe de informatie kan worden aangeleverd. Hierbij wordt de nodige hulp geboden.

Capaciteitsorgaan

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen