facebook

Herhaling: vul web-enquête duurzaamheid eerstelijn in!

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Duurzaam 2
In hoeverre werk je als tandarts duurzaam en wat moet er gebeuren om dit makkelijker te maken? Deze vragen komen aan bod in de online enquête van het ministerie van VWS naar duurzaamheid in de eerste lijn, inmiddels ingevuld door zo’n 250 tandartsen. Vul jij de vragenlijst ook in? Dit kost ongeveer 7 minuten.

Hoe kan de eerstelijn makkelijker bijdragen aan duurzaamheid?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt momenteel hoe voor het de eerstelijnszorg makkelijker kan worden gemaakt om bij te dragen aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van milieu en klimaat. Onderzoeksbureau Rebel voert dit onderzoek uit en roept ook tandartsen op de online vragenlijst in te vullen. Inmiddels is de vragenlijst door zo'n 250 tandartsen ingevuld. Maar meer is wenselijk, volgens Rebel.

Enquête en interviews om een beeld beeld te schetsen van duurzaamheid

De enquêtevragen hebben betrekking op motivatie, mogelijkheden en beperkingen voor werkers en partijen in de eerstelijnszorg om te verduurzamen. Daarnaast wordt gevraagd wat er georganiseerd kan worden om verduurzaming makkelijker te maken?

Rebel wil aan de hand van de resultaten van de enquête een breed beeld schetsen van de stand van zaken qua duurzaamheid in de eerste lijn.

Ter verdieping zullen daarnaast interviews met individuele zorgverleners of praktijkmanagers plaatsvinden. De resultaten van het onderzoek worden onder meer gedeeld via de kanalen van de KNMT

Ga naar de online vragenlijst

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Michiel Kort van Rebel: michiel.kort@rebelgroup.com

Nt-artikel duurzaam werken in de mondzorg

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen