facebook

Herregistratie orthodontisten en kaakchirurgen loopt ‘gewoon’ door

Arjen
van
Driel
2 minuten
vrouw achter laptop
Voor orthodontisten en kaakchirurgen geldt een specifieke tegemoetkoming voor de vereiste bij- en nascholing, zodat zij zich kunnen blijven herregistreren. Tandarts-specialisten van wie de registratie verloopt, krijgen zoals gebruikelijk een oproep tot herregistratie van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) . Dit is anders geregeld dan bij tandartsen, die zich momenteel niet hoeven te herregistreren.

Coulanceregelingen tijdens Covid-pandemie

Voor de kaakchirurgen en orthodontisten past de RTS sinds de aanvang van de Covid-pandemie in samenwerking met het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) coulanceregelingen toe. Deze regelingen zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in de loop van de tijd bijgesteld.

Tegemoetkoming in punten voor deskundigheidsbevordering

Voor kaakchirurgen en orthodontisten van wie (een deel van) de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021 (de Covid-periode) in de referteperiode voor herregistratie valt, past de RTS een tegemoetkoming toe op de te behalen geaccrediteerde punten voor deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing). Het aantal te behalen punten wordt verminderd met  3 punten voor iedere maand dat de referteperiode in de Covid-periode valt. Dit betekent dat de vermindering maximaal 22 maanden x 3 punten = 66 punten bedraagt. Dit geldt voor kaakchirurgen en orthodontisten van wie de inschrijving expireert vóór of op 31 december 2026.

De eisen van 16 uur per week gewerkt hebben en met goed gevolg deelgenomen hebben aan de kwaliteitsvisitatie gelden als gebruikelijk.

BIG-registratie vereist op dit moment geen aparte actie

Wie in het Specialistenregister van de RTS staat geregistreerd, is automatisch ook in het BIG-register te vinden als tandarts en als orthodontist of kaakchirurg.

Kaakchirurgen moeten normaal gesproken wél zelf zorgen voor hun vermelding als arts in BIG-register. In dat register is herregistratie echter momenteel opgeschort, dus hoeven kaakchirurgen geen actie te ondernemen om hun vermelding als arts te behouden.

Herregistratie voor tandarts-specialisten

Rectificatie: in het bericht op p.63 in NT/Dentz 06 van december 2021 stond onjuist vermeld dat herregistratie voor tandartsspecialisten net als voor tandartsen uitgesteld was. Het is geregeld zoals hierboven beschreven.

 

kaakchirurgen
orthodontisten
tandartsspecialisten

Recent nieuws

Coronavirus
82 minuten