facebook

IGJ Limburg: Antibioticabeleid mondzorg grotendeels op orde

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
1 minuut
Compliment
Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in Zuid-Limburg is gebleken dat het beleid om antibioticaresistentie te voorkomen in twee van de drie onderzochte mondzorgpraktijken voldeed.

IGJ complimenteert twee praktijken

De IGJ onderzocht enkele maanden geleden bij drie mondzorgaanbieders in Zuid Limburg in hoeverre zij voldoende bijdrage leverden aan het voorkomen van antibioticaresistentie en verspreiding van resistente micro-organismen. Bij twee onderzochte praktijken, te weten Dental Clinics, locatie Maastricht en het Centrum Bijzondere Tandheelkunde Pergamijn in Geleen, was de situatie goed op orde qua antibioticabeleid en infectiepreventie. Beide praktijken werden door de IGJ dan ook gecomplimenteerd met het resultaat.

Amaliakliniek heeft nog niet op alles op orde

Daarnaast kwam naar voren dat de Amalia Kliniek in Kerkrade nog niet alles op orde had. Zo ontbrak er een algemeen beleid ten aanzien van het gebruik van antibiotica en voldeed de kliniek grotendeels niet aan controle, monitoring en verbetering van de infectiepreventie en het antibioticabeleid.

IGJ: werk samen met regionaal zorgnetwerk antibioticaresistentie

De IGJ laat weten erop te vertrouwen dat de Amaliakliniek verbetermaatregelen neemt op de punten waar het beleid niet voldoet. Ook beveelt ze de kliniek aan om samen te werken met het regionale zorgnetwerk ABR (antibioticaresistentie) en zo bij te dragen aan het landelijke actieplan om antibioticaresistentie tegen te gaan.

Toezichtsbezoek Infectiepreventie en  Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (TIRZA)

De genoemde IGJ-bezoeken vallen onder het zogenoemde Toezichtsbezoek Infectiepreventie en  Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (TIRZA).

Zie ook: IGJ-rapporten mondzorg

antibiotica

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen