In 2019 btw verschuldigd over doorbelaste kosten

05 november 2018

Vanaf 1 januari 2019 wordt het door een zorginstelling doorbelasten van verzekeringspremies en overige kosten in verband met specifieke handelingen aan zorgverleners die niet in loondienst zijn, belast met btw. Dat heeft de Belastingdienst laten weten.

Ziekenhuizen die bijvoorbeeld een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering sluiten voor alle behandelaren in het ziekenhuis, dus ook voor een niet in loondienst zijnde mka-chirurg, belasten normaliter een deel van de premie door. Op deze doorbelasting gaat de Belastingdienst vanaf 1 januari btw heffen. Tandartsen en mka-chirurgen die in een ziekenhuis werken, mogen ervan uitgaan dat de btw-heffing zo van toepassing zal zijn op alle aan hen doorbelaste kosten.

Niet voor algemene tandartspraktijk

Voor de algemene tandartspraktijk geldt deze maatregel niet. Weliswaar worden ook hier aan tandarts-medewerkers soms specifieke kosten toegerekend, zoals voor facturatie- en incassokosten van de gerealiseerde omzet, maar hierin is de mogelijk verschuldigde btw al begrepen.

Uw accountant en de afdeling ledenservice van de KNMT kunnen u verder helpen wanneer u vragen over deze materie heeft.

0 reacties op In 2019 btw verschuldigd over doorbelaste kosten