Invoering BIG II: in oktober meer duidelijkheid

26 september 2019

Minister Bruins voor Medische Zorg verwacht begin oktober de bevindingen van Alexander Rinnooy Kan over het conflict over de zogenoemde regieverpleegkundige. 

Dit heeft Bruins de Tweede Kamer deze week laten weten. Rinnooy Kan voert op dit moment op verzoek van de minister een veldverkenning onder verpleegkundigen uit om de gerezen impasse te doorbreken.

Onderdeel van de herziening

Invoering van de functie van regieverpleegkundige is onderdeel van de herziening van de Wet BIG, ook wel BIG II genoemd, die ook op tandartsen van toepassing is. Vooralsnog blijft het de bedoeling dat de nieuwe wet - die onder meer de herregistratie van tandartsen regelt - in 2021 in werking treedt.

Aanvullende eis voor herregistratie

Tandartsen krijgen in BIG II te maken met een aanvullende eis voor herregistratie in het BIG-register. Naast de huidige werkervaringsnorm van 2080 uur in vijf jaar komt er een urennorm voor deskundigheidsbevorderende activiteiten. De KNMT staat positief tegenover deze uitbreiding en overlegt op dit moment met diverse partijen in de mondzorg over de manier waarop deze eis nadere invulling kan krijgen. 

Lees de brief van minister Bruins aan de Tweede Kamer over de wet BIG II

Lees meer over:

0 reacties op Invoering BIG II: in oktober meer duidelijkheid