Kennisagenda Mondgezondheid gepresenteerd

26 november 2019

Hoe kunnen we gedragsverandering voor een gezondere mond bewerkstelligen? Die vraag staat op één in de Kennisagenda Mondgezondheid. Het is daarmee het populairste onderwerp onder mondzorgprofessionals en patiënten. De Kennisagenda wil onderzoekers, subsidieverstrekkers, beleidsmakers en patiëntenorganisaties helpen bij de keuze voor nieuw onderzoek.

Wat mondzorgprofessionals en patiënten onderzocht willen zien

De Kennisagenda Mondgezondheid geeft een overzicht van onderwerpen waarvan mondzorgprofessionals en patiënten graag willen dat er onderzoek naar gedaan wordt. In gesprekken en enquêtes werden beide groepen gevraagd naar hun suggesties voor toekomstig onderzoek. Vorig jaar leverde dat al de onderzoeksverlanglijst van de mondzorgverleners op. Die is in het eindrapport gecombineerd met de wensen van patiënten.

Onderzoek laten aansluiten bij de behoefte in de praktijk

De reden om de Kennisagenda Mondgezondheid te maken was het feit dat niet bekend was of het huidige onderzoek aansluit bij de behoefte in de praktijk.

Tandarts Puck van der Wouden, die op de agenda promoveerde aan ACTA, vertelde eerder aan het NT:

“We willen een lijst van onderwerpen voor toekomstig onderzoek waar het hele mondzorgveld zich in kan vinden, een breed gedragen kennisagenda. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat dat onderzoek ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden en dat het gaat bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van tandheelkundige zorg en het nemen van betere behandelbeslissingen.”

Kennisagenda Mondgezondheid

  1. Hoe kunnen we gedragsverandering voor een gezondere mond bewerkstelligen?
  2. Wat is de relatie tussen de mondgezondheid en (medische & psychische) aandoeningen?
  3. Hoe kunnen mondzorgprofessionals beter betrokken worden bij andere zorgverleners?
  4. Onderzoek naar mondzorg afgestemd op patiënten met een chronische aandoening.
  5. Onderzoek naar de mogelijkheid om mondzorg in de basisverzekering op te nemen voor mensen met een chronische aandoening.
  6. Onderzoek naar het uitbreiden van de kennis van de (mond)zorgprofessionals buiten hun eigen vakgebied.
  7. Mondzorg voor oudere patiënten: Wat zijn de gevolgen voor behandelplan en behandeling?
  8. Onderzoek naar hoe patiënten over (toekomstige) mondzorgbehandelingen kunnen mee beslissen.

Kennisagenda Mondgezondheid

Lees ook: Puck van der Wouden:"Kennisagenda Mondgezondheid moet kloof tussen praktijk en wetenschap verkleinen”

Total votes: 12
Lees meer over: onderzoeken

0 reacties op Kennisagenda Mondgezondheid gepresenteerd