facebook

KNMT en LHV zetten vraagtekens bij Wet arbeidsmarkt in balans

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Tandartspraktijk
De KNMT en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vragen meer aandacht voor de positie van kleine werkgevers in de zorg in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans. De beroepsverenigingen hebben eind november samen een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met enkele suggesties voor vragen aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de brief vragen de KNMT en LHV zich af of het wetsvoorstel bijdraagt aan de balans op de arbeidsmarkt, omdat deze niet in samenhang wordt behandeld met wetgeving op het gebied van sociale zekerheid, fiscaliteit en pensioenen. Daarnaast attenderen de beroepsverenigingen de minister op drie punten

Geen hoge WW-premie vervanging bij ziekte- (zorg)verlof

Uit het wetsvoorstel blijkt dat een werkgever een hoge WW-premie moet afdragen als hij vanwege ziektevervanging tijdelijk een werknemer in dienst neemt, terwijl hij een lage premie mag afdragen als hij dit opvangt door aan het eigen personeel met vaste contracten overwerk op te dragen. Grote (zorg)instellingen kunnen ziekte en verlof met eigen personeel opvangen, maar bij kleine zorgaanbieders is dat doorgaans niet mogelijk. Zij zijn aangewezen op externe tijdelijke arbeid en worden door het wetsvoorstel buiten hun macht om met een lastenverzwaring geconfronteerd. De vraag aan de minister is dan ook om dit lastenverschil te verkleinen.


Minder toename administratieve regeldruk

Het wetsvoorstel leidt volgens de KNMT en de LHV opnieuw tot een toename van de administratieve regeldruk voor kleinschalige zorgaanbieders, terwijl dit indruist tegen het actieplan (Ont)Regel De Zorg. De twee beroepsverenigingen dringen erop aan om het wetsvoorstel specifiek te toetsen op regeldruk voor (kleinschalige) zorgaanbieders en te bezien op welke wijze de regeldruk zoveel mogelijk kan worden beperkt.

Compensatieregeling transitievergoeding ook bij overlijden praktijkhouder

De minister heeft aangegeven met een compensatieregeling te komen voor het betalen van transitievergoedingen bij ziekte of pensionering van de werkgever. De KNMT en LHV willen dat deze compensatieregeling ook van toepassing is als een werkgever plotseling komt te overlijden en de praktijk niet kan worden overdragen. Nabestaanden worden in dat geval onverhoeds geconfronteerd met het betalen van transitievergoedingen. Dit is een reële optie, omdat zij door het tekort aan tandartsen- en huisartsen geen opvolger kunnen vinden.

Lees hier de inbreng van de KNMT op de internetconsultatie.

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen