facebook

KNMT en zorgorganisaties trekken aan de bel over vervanger zzp-wet

Profile picture for user 426538
Laura
van
Paesschen
2 minuten
Praktijk3dba
De KNMT heeft samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Federatie Medisch Specialisten en VvAA een brief aan de Tweede Kamer gestuurd om aandacht te vragen voor de bijzondere positie van zzp’ers in de zorg. De beroepsorganisaties verzoeken de Kamer om betrokken te worden bij het vormgeven van de nieuwe zzp-wet. 

Zzp'ers in de zorg essentieel

In de zorg zijn zzp’ers essentieel om de continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. Ze vervullen een smeeroliefunctie op het moment dat aanvullende of vervangende capaciteit nodig is. De Wet DBA bepaalt wanneer tussen zzp’ers en opdrachtgevers sprake is van een gezagsverhouding, oftewel of het gaat om een opdrachtrelatie dan wel een dienstverband.

Zorgorganisaties zijn graag betrokken in voorstel en afstemmen wetgeving

Deze Wet DBA wordt herzien. Op dit moment geldt een overgangsperiode. Het kabinet gebruikt deze periode om met een voorstel te komen voor nieuwe wetgeving. Hoewel gesprekken met veldpartijen plaatsvinden, is de zorg nog onvoldoende betrokken. En dat is jammer, want de beroepsorganisaties signaleren potentiële tegenstrijdigheden tussen de eerste nieuwe wetgeving en zorgspecifieke wetgeving zoals de Wkkgz.

Rol zzp'er vanuit Wkkgz niet laten botsen met fiscale interpretatie

Zo moeten ook zzp’ers zich volgens de Wkkgz aan de instellingsregels met betrekking tot de zorgkwaliteit houden. Op grond van de beoogde wetgeving kan dit echter fiscaal worden uitgelegd als duidend op een gezagsverhouding, met als mogelijk gevolg dat in de zorg geen opdrachtgeversverklaringen meer kunnen worden verstrekt

Verzoek aan Tweede Kamer: vraag minister om zorgorganisaties te betrekken bij zzp-wet

Woensdag 26 juni 2018 spreekt de Kamer met de minister over de nieuwe wetgeving tijdens het Algemeen Overleg (AO) over arbeidsmarktbeleid en  Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). In de gezamenlijke brief benadrukken de zorgorganisaties het belang van zzp’ers in de zorg en vragen zij aan de Tweede Kamer om de minister te vragen zorgorganisaties te betrekken bij de verdere ontwikkeling van de wetgeving.

Brief wet DBA (pdf)

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen