facebook

KNMT gematigd positief over mondzorgbeleid 2020 van Menzis

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
3 minuten
Menzis 2
De KNMT is positief over de voornemens van Menzis voor de mondzorg in 2020. Zo wil de zorgverzekeraar het experiment taakherschikking kritisch gaan volgen, veel machtigingseisen laten vervallen en samen met het veld onderzoeken hoe de mondgezondheid bij kinderen en kwetsbare ouderen  kan verbeteren. Bij het voornemen om de techniek- en materiaalkosten zonodig aan te passen, plaatst de KNMT vraagtekens.

Experiment taakherschikking mondhygiënisten

Menzis is van mening dat mondhygiënisten bij voorkeur moeten worden ingezet op de preventieve mondzorg. Tevens vindt Menzis het van belang dat mondhygiënisten, die diagnostiek en behandeling van primaire cariës zelfstandig gaan uitvoeren, een overeenkomst hebben met  een tandartspraktijk of hierin werken om eventuele complicaties goed te kunnen opvangen. Benadrukt wordt dat  het gaat om zowel de kwaliteit van de mondzorg, als het voorkomen van dubbele kosten. De KNMT is het eens  met dit standpunt van Menzis.

Laten vervallen van veel machtigingsvereisten

Belangrijk is het voornemen van Menzis om de afhandeling van de gecontracteerde zorg zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het voornemen is om zoveel mogelijk machtigingsvereisten te laten vervallen en het debiteurenrisico over te nemen bij gecontracteerde zorg.De KNMT is benieuwd welke machtigingsvereisten in praktijk gaan vervallen.

Samen met het veld de mondzorg verbeteren van jongeren en kwetsbare ouderen

Menzis constateert dat een deel van de jongeren niet naar de tandarts gaat, alhoewel de reguliere mondzorg gewoon onder het basispakket valt. Samen met het veld wil Menzis onderzoeken of het mogelijk is deze jongeren en kinderen te stimuleren om periodiek naar de tandarts te gaan. De KNMT vindt dit een positief streven en zal graag met Menzis in overleg gaan.  Overigens is het verbeteren van de mondgezondheid bij jongeren één van de speerpunten in de visie van de KNMT voor de komende jaren.

Menzis constateert een teruglopende kwaliteit van het gebit bij ouderen die minder goed of niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Het idee van Menzis is om samen met het veld te zoeken naar een structurele aanpak en een goede financiering om dit aan te pakken.

De KNMT merkt op dat samen met 7 belangengroeperingen uit de mondzorg adviezen verstuurd zijn aan het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake de invulling van de nieuwe regelgeving van de Wet langdurige zorg (Wlz). Momenteel wordt gepoogd een dialoog met VWS op te zetten over de toekomst van de mondzorg in de WLZ. De KNMT staat vanzelfsprekend open voor het idee van Menzis om na te gaan of gezamenlijk oplossingen gevonden kunnen worden.

Materiaal- en techniekkosten zonodig aanpassen

In het inkoopbeleid van Menzis voor 2020  staat dat de maximale tarieven van materiaal- en techniekkosten zonodig worden aangepast, als deze niet marktconform blijken te zijn. De KNMT gaat ervan uit dat onderzocht wordt of de tarieven kostendekkend zijn en  op basis van de resultaten van dat onderzoek tarieven worden aangepast.

Nadere informatie over het inkoopbeleid

Nader commentaar en reactie van de KNMT op het inkoopbeleid van Menzis (pdf). Alleen voor KNMT-leden

Binnenkort zal de KNMT ingaan op de inhoud van de overeenkomsten 2020 van Menzis.

zorgverzekeraars

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen