facebook

KNMT: lagere CZ- tarieven voor prothetiek slecht onderbouwd

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
2 minuten
Czprothese
Het besluit van zorgverzekeraar CZ om gecontracteerde tandartspraktijken maar 90 procent van het maximumtarief voor prothetiek te vergoeden, is slecht onderbouwd. Dit blijkt uit antwoorden van CZ op vragen die de KNMT hierover stelde aan CZ.

Zo kan CZ niet onderbouwen – zelfs niet nadat de KNMT daar expliciet om vroeg - dat door technologische ontwikkelingen een lager tarief passend zou zijn. Verder geeft CZ geen antwoord op de vraag waarom ze afwijken van de uitkomst van het NZa-kostenonderzoek in 2015, waarin maximumtarieven zijn vastgesteld op basis van het gemiddelde praktijkkosten- en inkomensbestanddeel van de tandartsenpraktijk.

CZ wil primair kosten besparen

Uit de antwoorden van CZ blijkt eveneens dat ze de maatregel primair hebben genomen om kosten te besparen. Daarnaast vindt CZ het eerlijk dat tandartspraktijken voor prothetiek dezelfde vergoeding krijgen als tandprothetische praktijken.

Tandarts kan ander tarief goed uitleggen

Tot slot heeft CZ aangegeven dat een lagere vergoeding voor de tandarts ten gunste komt van de verzekerde, zodat deze minder eigen bijdrage hoeft te betalen. Volgens de KNMT is dit natuurlijk een correcte constatering, maar is een tandarts heel goed in staat aan zijn patiënt uit te leggen waarom hij een ander tarief berekent dan de tandprotheticus.

KNMT betreurt reactie ONT-directeur

De directeur van de ONT (Organisatie van Nederlandse Tandprothetici) heeft in een blog op SKIPR gereageerd op de overeenkomst tandprothetische zorg 2019 voor tandartsen van CZ. Hij noemt het inkoopbeleid van CZ dapper en consequent en zelfs getuigen van lef. Ook zegt hij dat het aantal tandartsen dat het aanmeten  en vervaardigen van een prothese in de vingers heeft, schaars is.

De KNMT betreurt deze reactie. Volgens de beroepsorganisatie zou het de ONT sieren als zij zich meer zou bekommeren om haar eigen beroepsgroep en zich niet zou uitlaten op een wijze die volkomen onterecht tandartsen in een verkeerd daglicht plaatst en patiënten op het verkeerde been zet.

Volledige KNMT-commentaar

Het volledige KNMT-commentaar op het CZ-beleid en de ONT-blog (pdf)

KNMT wil uitleg van CZ over lagere honorering tandprothetiek

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen