facebook

KNMT-leden brengen ideeën in tegen lastendruk mondzorg

Hans
Scholten
1 minuut
Regeldruk

Na een succesvolle exercitie in de huisartsenzorg vorig jaar werkt een werkgroep van zorgverzekeraars en zorgverleners nu aan het verminderen van de administratieve lastendruk in de mondzorg. De KNMT brengt daarbij suggesties in die leden deden via het speciale meldpunt voor bureaucratie en overbodige administratieve lasten.

Enkele tientallen KNMT-leden droegen suggesties aan hoe bureaucratie kan worden bestreden of hoe bepaalde administratieve handelingen kunnen vervallen. Het ging daarbij met name om de eisen die door zorgverzekeraars worden gesteld aan de bij de declaratie mee te sturen informatie en het aanvragen van machtigingen. Met name het ontbreken van uniformiteit leidt tot veel extra werk.

Naast zorgverzekeraars en zorgverleners zijn ook het ministerie van VWS en de NZa vertegenwoordigd in de werkgroep. Die wil zo snel mogelijk de belangrijkste knelpunten in kaart brengen en er concrete oplossingen voor bedenken. Na instemming van de respectievelijke achterbannen kunnen deze dan ook daadwerkelijk worden doorgevoerd.

bureaucratie
regeldruk
zorgverzekeraars
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen