facebook

KNMT wijst Kamer op menskrachtproblematiek in de mondzorg

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Menskrachtplanning
KNMT-voorzitter Wolter Brands heeft de Tweede Kamer in een brief om aandacht gevraagd voor de menskrachtproblematiek in de mondzorg. Hij wijst niet alleen op het tekort aan tandartsen, maar ook op het feit dat het– lovenswaardige – actieprogramma Werken in de zorg met betrekking tot tandartsassistenten kan leiden tot een waterbedeffect.

Brands deed zijn oproep aan de vooravond van het overleg dat de Vaste Kamercommissie voor VWS op 29 mei met de ministers De Jonge en Bruins heeft. De Kamer wordt gewezen op de noodzaak dat snel meer tandartsen moeten worden opgeleid – er gaan meer tandartsen met pensioen dan er worden opgeleid, de instroom aan buitenlandse tandartsen neemt snel af – om ook in de nabije toekomst in de mondzorgbehoefte en-vraag te kunnen voorzien.

Bezorgd dat Bruins advies Capaciteitsorgaan niet volgt

In de brief spreekt Brands er zijn zorgen over uit dat minister Bruins het advies van het Capaciteitsorgaan om het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen naar 311 te verhogen, naast zich neer zal leggen. In voorgaande jaren immers, schrijft Brands, bijvoorbeeld in 2010, 2013 (Capaciteitsorgaan) en 2018 (Panteia), heeft de minister de adviezen ook niet gevolgd.

Experiment taakherschikking levert geen capaciteitswinst op

Er wordt in de brief ook op gewezen dat het experiment taakherschikking niet de voorspelde capaciteitswinst zal opleveren. Mondhygiënisten boren en vullen nu immers ook al, alleen op indicatie van een tandarts. “Wij vragen u dan ook om bij de aankomende voorjaarsnota alert te zijn op de opleidingscapaciteit voor Tandheelkunde”, schrijft Brands

Actieprogramma Werken in de zorg mist mondzorg

Ook schrijft de KNMT-voorzitter bezorgd te zijn dat het Actieprogramma Werken in de zorg mogelijk tot een waterbedeffect leidt. De KNMT is groot voorstander van dergelijke initiatieven, maar mist hier specifiek aandacht voor de mondzorg. Daardoor vreest de KNMT dat werknemers die al in de mondzorg werken, uitstromen naar een deelsector die expliciet in het Actieprogramma is opgenomen.

Waken voor een waterbedeffect

Brands: “Wij vragen u te waken voor het waterbedeffect, waarbij een oplossing voor één sector tot grotere personeelsproblemen leidt binnen andere sectoren in de zorg, en expliciet in te zetten op het aantrekken van personeel van buiten de zorg.

Lees hier de brief van Wolter Brands aan de Vaste Kamercommissie voor VWS (pdf)

personeel
tandartsentekort

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen