facebook

Kritische blik KNMT op inkoopbeleid mondzorg 2020 VGZ

Arjen
van
Driel
3 minuten
Loep vergrootglas
De KNMT heeft het inkoopbeleid 2020 van VGZ onder de loep genomen.

3 belangrijke punten uit het inkoopbeleid van VGZ:

  • Allereerst zet VGZ volgens verwachting haar centrale inkoop van implantaten door.
  • Vervolgens komt VGZ met een overeenkomst voor tandprothetische zorg, waarin onder andere een vergoeding van 90% van de honoreringscomponent wordt geregeld. Deze overeenkomst geldt zowel voor tandartsen als tandprothetici.
  • Tenslotte wordt in 2020 een onderzoek gedaan naar mogelijke inkoop van tandtechniek en tandtechnische laboratoria.

Inkoop implantaten blijft heikel punt

Werkelijk alle partijen in het veld hadden en hebben problemen met het centrale inkoopbeleid van VGZ wat betreft de implantaten. Dit in 2019 ingezette beleid wordt door VGZ voortgezet in 2020. De rechtszaak tegen Straumann is door VGZ gewonnen, zodat Straumann gehouden is aan de door haar ingediende offerte voor de komende 3 jaar.

NZa waarschuwt voor te veel speelruimte

De NZa heeft naar aanleiding van een bezwaarschrift van de KNMT geoordeeld dat VGZ veel speelruimte heeft op het gebied van inkoop. Toch heeft VGZ op dringend verzoek van het veld ook enkele aanpassingen gedaan, onder andere in de vergoeding van implantaten. Het principiële punt dat VGZ op de stoel gaat zitten van de tandarts en daarmee mogelijk de kwaliteit van de zorgverlening in gevaar brengt, blijft voor de KNMT een belangrijk aandachtspunt.

Nieuwe overeenkomst tandprothetische zorg

Vanaf 2020 komt VGZ met een overeenkomst tandprothetische zorg, die zowel voor tandartsen als tandprothetici geldt. In deze overeenkomst wordt onder andere bepaald dat 90% van het maximumtarief voor de honoreringscomponent wordt vergoed. Benadrukt wordt dat het aanbod niet onderhandelbaar is.

Maximering materiaal- en techniekkosten

Tevens worden naar verwachting de materiaal- en techniekkosten gemaximeerd, zijn er diverse garantiebepalingen en andere eisen, waaraan de gecontracteerde tandarts moet voldoen en mag de gecontracteerde tandarts geen aanvullende rekening sturen naar zijn patiënt. De niet-gecontracteerde tandarts mag de maximumtarieven van de NZa in rekening brengen. Echter, indien VGZ voldoet aan de zorgplicht voor haar verzekerden – dat willen zeggen dat er voldoende overeenkomsten zijn getekend door tandprothetici of tandartsen – dan zullen de behandelkosten van niet-gecontracteerde tandartsen slechts gedeeltelijk worden vergoed aan de patiënt en zal deze dus zelf het verschil moeten bijbetalen.

VGZ weigert vergoedingen met KNMT te bespreken

De KNMT heeft VGZ verzocht om ook de bijlagen voor de materiaal- en techniekkosten, die behoren bij de overeenkomsten, te mogen ontvangen. VGZ weigert dat helaas, omdat zij van mening is dat deze vergoedingen niet besproken hoeven te worden met de KNMT.

Onderzoek naar tandtechnische laboratoria

In het inkoopbeleid kondigt VGZ aan een onderzoek te gaan doen naar de markt van tandtechniek en tandtechnische laboratoria. Op de vraag van de KNMT wat hiermee wordt bedoeld, antwoordt VGZ vaag: “We zijn op zoek naar inkoopkansen binnen dit deelgebied van de mondzorg. We weten nog niet precies wat die zijn.”

VGZ wil met tandartsen in gesprek

De KNMT vermoedt dat VGZ gaat onderzoeken of - in navolging van de centrale inkoop van implantaten - ook tandtechniek en materiaal centraal kan worden ingekocht. VGZ nodigt belangstellende tandartsen uit om deel te nemen aan de gesprekken hierover. U kunt zich aanmelden via email: zorginkoop.tandheelkunde@vgz.nl.

Nadere informatie over het inkoopbeleid

Leden van de KNMT lezen nader commentaar en reacties op het inkoopbeleid van VGZ (pdf).

Binnenkort zal KNMT ingaan op de inhoud van de overeenkomsten 2020 van VGZ.

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen