facebook

Lage WW-premie betalen? Zorg voor een contract of een addendum

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
2 minuten
Contract
Vanaf 1 januari 2020 wordt de WW-premie die een werkgever betaalt afhankelijk van het soort arbeidscontract. Voor contracten met onbepaalde duur en een vast aantal uren hoeft minder premie afgedragen te worden. Werkgevers moeten wel zorgen dat ze een schriftelijk exemplaar van het contract hebben. Is zo'n contract er niet, dan is een ondertekend addendum ook voldoende. De KNMT biedt haar leden hiervoor een model aan.

De hoofdregel die gaat gelden voor het betalen van WW-premie is per 1 januari:

Contract voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren 2,94%
Contract voor onbepaalde tijd met wisselend aantal uren 7,94%
Contract voor bepaalde tijd 7,94%


Zorg voor een schriftelijk exemplaar van het contract

Werkgevers komen alleen in aanmerking voor het betalen van de lage WW-premie als ze over een schriftelijk exemplaar van de arbeidsovereenkomst beschikken. Wie zo’n contact niet heeft, moet de hoge premie betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (stilzwijgend) is overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder dat dit schriftelijk is vastgelegd.

Geen ‘fysiek’ contract? Onderteken een addendum

Heeft u werknemers voor onbepaalde tijd en met vaste uren in uw praktijk werken zonder dat u beschikt over een schriftelijk exemplaar van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Vraag uw medewerker dan een addendum te tekenen. De KNMT heeft daarvoor een model-addendum en begeleidende brief ontwikkeld. 

Wanneer gebruikt u het addendum?

  • de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend (zonder een nieuw contract aan te gaan) is overgegaan in arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; 
  • de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd uitsluitend per brief is bevestigd; 
  • de arbeidsovereenkomst door een bepaling in de arbeidsovereenkomst automatisch over is gegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Wanneer gebruikt u het addendum niet? 

  • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die nog niet moet worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren; 
  • bij een oproepovereenkomst (nul-urencontract, min-maxcontract of contract waarin een loonuitsluitingsbeding is opgenomen) voor bepaalde/onbepaalde tijd die nog niet moet worden omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren; 
  • andere gevallen waarin het niet wenselijk is dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren ontstaat of wordt overeengekomen. 

Uit coulance mogen tandarts-praktijkhouders in de maanden januari, februari en maart 2020 de lage WW-premie betalen. Mits vóór 1 april 2020 een getekend addendum in de loonadministratie wordt opgenomen waaruit blijkt dat de werknemer uiterlijk op 31 december voor onbepaalde tijd dienst was. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, geldt per 1 januari 2020 met terugwerkende kracht de hoge premie.

De nieuwe wijze van WW-premieheffing is een uitvloeisel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die ingaat op 1 januari 2020.

Alles wat werkgevers moeten weten over de WAB

Dit bericht is geactualiseerd op 12 december 2019: het model-addendum en de modelbrief zijn toegevoegd, evenals bijbehorende instructies.

arbeidsvoorwaarden
personeelszaken
praktijkhouders
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen