Ledenraad: stel u kandidaat!

10 oktober 2017

De KNMT zoekt tandartsen die willen plaatsnemen in de nieuw in te stellen Ledenraad. De raadsleden bepalen vanaf 1 januari mede de koers van de vereniging. De raad moet de vereniging slagvaardiger maken en zorgen voor meer draagvlak en voeding vanuit de achterban.

De Ledenraad gaat 24 leden tellen uit verschillende geledingen – kiesgroepen genaamd. Het eerste lid is al gekozen: namens de studenten Tandheelkunde neemt Leslie Elenbaas plaats in de raad. De komende periode worden de overige 23 leden gekozen. Alle leden (behalve student-leden) kunnen zich tot en met 22 oktober kandidaat stellen. Vanaf 31 oktober worden alle leden vervolgens uitgenodigd hun stem uit te brengen.

De Ledenraad is een ontmoetingsplaats waar leden en bestuur van gedachten wisselen omtrent actuele onderwerpen in de mondzorg in het algemeen en binnen de KNMT in het bijzonder. Het is een forum waarbij het bestuur van de vereniging hoort wat er in de beroepsgroep speelt en waar discussie over en aanscherping van beleid plaatsvinden. De raad beslist daarnaast onder andere over het jaarplan en de begroting van de vereniging. De raad komt 4 keer per jaar bijeen.

De komst van de Ledenraad is nog onder voorbehoud van goedkeuring daarvoor van de Algemene Vergadering op 8 december aanstaande. De raad neemt dan vanaf 1 januari de plaats in van de Algemene Vergadering en het Vertegenwoordigend College.

De kandidaatstelling is m.i.v. maandag 23 oktober gesloten.

Total votes: 160

0 reacties op Ledenraad: stel u kandidaat!