facebook

Let op: richtlijn Patiëntendossier ook aangepast door wijzigingen WGBO

Profile picture for user Mariska de Beijer
Mariska
de
Beijer
1 minuut
Patientendossier wgbo
Op 1 januari 2020 wijzigde de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze wijzigingen zijn ook doorgevoerd in de KNMT praktijkrichtlijn Patiëntendossier. Let op dat je met de juiste versie van de richtlijn werkt.

Dit is er veranderd in de KNMT-praktijkrichtlijn Patiëntendossier (2020): 

 

1 Bewaartermijn tandheelkundig dossier verlengd naar 20 jaar

De bewaartermijn van het tandheelkundig dossier is verlengd van 15 naar 20 jaar. De termijn van 20 jaar geldt vanaf het moment dat de laatste wijziging in het dossier wordt aangebracht.

 

2 Nabestaanden krijgen inzagerecht in tandheelkundig dossier

Nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers kunnen inzagerecht krijgen in het dossier van overleden patiënten. De minister wil hiermee regelen dat nabestaanden recht hebben op inzage in het dossier als:

  • de patiënt bij leven toestemming gegeven heeft en deze toestemming is vastgelegd;
  • de zorgaanbieder aangeeft dat er sprake is van een incident op grond van de Wkkgz en 
  • als een nabestaande een zwaarwegend belang heeft, aannemelijk maakt dat dit belang mogelijk wordt geschaad en dat inzage in of een afschrift van gegevens uit het dossier noodzakelijk is voor de behartiging van dit belang.

3 De informatieplicht voor zorgverleners wordt aangescherpt: overleggen moet

De informatieplicht voor de zorgverlener is aangescherpt. Aan deze plicht wordt toegevoegd dat er sprake moet zijn van ‘shared decision making’. Dit houdt in dat er tussen patiënt en zorgverlener overleg moet plaatsvinden. 

 

Naar de KNMT praktijkrichtlijn Patiëntendossier (2020) (pdf)

 

Meer informatie over de richtlijn Patiëntendossier voor leden

 

patientendossiers
richtlijnen
Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen