facebook

Lichte daling aantal klachten in 2018

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
1 minuut
Heleanderenaam
Het aantal klachten van patiënten dat bij de KNMT Klachtenservice binnenkwam, is in 2018 licht gedaald ten opzichte van 2017. Werden in 2018 in totaal 436 klachten in behandeling genomen voor bemiddeling, in 2017 was dit aantal 566. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2018 van de KNMT Klachtenservice.

Geslaagde bemiddeling voor 70 procent van de klachten

De meeste klachten – 39 procent van het totaal – werden net als in voorgaande jaren ingediend over de tandheelkundige behandeling. In 19 procent van de gevallen ging het om een geschil over de rekening. Ook bejegening en communicatie scoorden vrij hoog als aanleiding voor een klacht, met respectievelijk 10 en 16 procent van het totaal aantal klachten. Net als in 2017 werd in 2018 zeventig procent van de klachten opgelost via een geslaagde bemiddeling. In 22 procent was de bemiddeling niet geslaagd, in de overige gevallen werd de klacht stopgezet.

Veel klagers uit Noord- en Zuid-Holland

De provincies met het hoogste percentage klagers in 2018 waren Noord- en Zuid-Holland. Zo’n 25 procent van totaal aantal klachten kwam uit Zuid-Holland en 20 procent uit Noord-Holland. De provincies met het minste aantal klagers waren Zeeland, Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland. De meeste klagers – zo’n 42 procent – zijn van middelbare leeftijd, in de categorie 40 tot 60 jaar. Ook klagen vrouwen vaker dan mannen: 340 vrouwen dienden een klacht in ten opzichte van 248 mannen. Uiteindelijk zijn 152 klachten niet in behandeling genomen.

 

klachten

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen