facebook

Met de noorderzon verdwenen tandarts uit BIG-register geschrapt

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
3 minuten
Schrappen2
Een met de noorderzon vertrokken tandarts die zijn praktijk sloot zonder zijn patiënten daarover te informeren, is uit het BIG-register geschrapt. Dit op last van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) Amsterdam, na een klacht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

De patiënten van de betreffende tandarts stonden in juli 2017 plots voor een gesloten deur. De tandarts bleek, zonder daar iemand over te hebben ingelicht, zijn praktijk te hebben beëindigd. Onderzoek door de IGJ, na meldingen door 69 patiënten van de tandarts, kon niet uitwijzen waar de tandarts zich zou kunnen bevinden. Ook bleken de patiëntendossiers onvindbaar.

In strijd gehandeld met de zorgplicht

De klacht van de IGJ was tweeledig, de tandarts heeft:

  • zijn praktijk beëindigd zonder zijn patiënten daarover te informeren, deze niet te informeren bij welke spoedgevallendienst ze terecht kunnen en zijn patiënten niet ondergebracht bij een collega.
  • voor zijn patiënten geen voorziening getroffen voor inzage of overdracht van een afschrift van hun dossier.

Al met al heeft de tandarts, door dit na te laten, ‘in strijd gehandeld met de zorg die hij ten opzichte van zijn patiënten had behoren te betrachten’.

Patiëntendossiers onbeheerd achtergelaten

Tijdens de zitting volgde het RTG Amsterdam de bevindingen van de inspectie. Ten aanzien van de onvindbare patiëntendossiers moet volgens het het RTG, gezien de wijze waarop de tandarts zijn praktijk heeft beëindigd, worden gevreesd dat de patiëntendossiers onbeheerd zijn achtergelaten. Hoogst ongelukkig, aldus het tuchtcollege, omdat deze dossiers bijzondere persoonsgegevens bevatten die moeten worden beschermd.

Onnodig blootgesteld aan röntgenstraling

D aar komt bij dat hierdoor röntgenologisch materiaal verloren is gegaan en patiënten daardoor voor nieuw e foto’s onnodig opnieuw moeten worden blootgesteld aan röntgenstraling.

Doorhaling bevolen

Alles overwegende heeft het RTG op 14 juni de doorhaling van de inschrijving in het BIG-register bevolen. Mocht de tandarts niet in het register zijn ingeschreven, dan wordt hem het recht ontzegd om wederom in dit register te worden ingeschreven. De tandarts heeft tot zes weken na de uitspraak de tijd om beroep aan te tekenen.

Buitenlandse autoriteiten informeren

Met haar uitspraak honoreert het RTG een tijdens de zitting gedaan verzoek van de IGJ om een doorhaling, een beroepsbeperking of een verbod. Volgens de inspectie moet in het kader van patiëntveiligheid worden voorkomen dat de betreffende tandarts weer in Nederland of het buitenland aan de slag gaat. Met de uitspraak in de hand kunnen nu via het Informatiesysteem Interne Markt (IMI) buitenlandse autoriteiten over de doorhaling van de betreffende tandarts worden geïnformeerd.

Hopen op een waarschuwende werking

Ook hoopt de IGJ dat van de uitspraak een waarschuwende werking uitgaat. Dit omdat er volgens haar een trend aan het ontstaan is dat tandartsen uit het buitenland kortere of langere tijd in Nederland werken en vervolgens zonder zorgvuldige overdracht weer vertrekken en elders aan de slag gaan. Dat buitenlandse tandartsen hier voor slechts kortere tijd werken, is overigens ook een gevolg van de richtlijn 'Tijdelijke en incidentele dienstverlening’, waardoor korte tijd zonder BIG-registratie kan worden gewerkt.

patiëntenbestand
tuchtrechtspraak

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen