Minister Bruins wil WGBO aanpassen

23 augustus 2018

Op 12 juli heeft minister Bruno Bruins voor Medische Zorg een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) aan te passen.

Volgens Bruins is, naast de informatieplicht van de hulpverlener, het overleg tussen de patiënt en de hulpverlener steeds van groter belang geworden (‘samen beslissen’). Hij stelt daarom voor in de wet vast te leggen dat een hulpverlener en de patiënt voortaan voorafgaand, gedurende en soms na de behandeling overleggen.

Dossier 20 jaar bewaren

Verder wil Bruins dat patiëntendossiers niet 15, maar 20 jaar moeten worden bewaard. Ook wijzigt het aanvangsmoment van de bewaartermijn: deze gaat voor het hele dossier lopen vanaf de laatste wijziging daarin.

Ook nabestaande mag dossier inzien

Voorts wil Bruins in  de WGBO een artikel opnemen waarin wordt bepaald onder welke voorwaarden na het overlijden van een patiënt de nabestaanden het dossier kunnen inzien. De minister wil dit omdat de nabestaanden op basis van de gegevens uit het dossier een klachtenprocedure te kunnen overwegen als blijkt dat er mogelijk een fout in de behandeling is gemaakt.

0 reacties op Minister Bruins wil WGBO aanpassen