facebook

Mondzorg vraagt politiek om aandacht kwetsbare ouderen

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
1 minuut
Bilthoven5 460
Met het oog op de verkiezingen in maart roepen  de ANT, KNMT, NVM-mondhygiënisten, NVIJ en ONT de politiek op extra oog te hebben voor mondzorg voor kwetsbare ouderen. Ze stuurden daartoe gezamenlijk een brief aan de lijsttrekkers van de politieke partijen.

De verenigingen in de mondzorg werken samen met de Consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland aan het verbeteren van de mondzorg voor genoemde doelgroep.

Eén van de acties uit het plan van aanpak, dat eind juni aan de Tweede Kamer is aangeboden, is een bewustwordingscampagne over het belang van een goede mondverzorging bij kwetsbare ouderen. De campagne richt zich niet alleen op (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers, maar ook op zorgverleners in de eerste lijn, zorgverzekeraars en de mondzorgverleners.

Met de brief wordt de politieke partijen gevraagd om hun gedachten te vormen over het op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau krijgen van de mondzorg voor (kwetsbare) ouderen. En om daar rekening mee te houden bij de politieke keuzes die in de komende periode worden gemaakt. Daarbij denken de initatiefnemers bijvoorbeeld aan het nieuwe regeerakkoord en het vormgeven van nieuw gezondheidsbeleid voor de komende jaren.

Lees de brief over mondzorg voor kwetsbare ouderen (pdf)

ouderen

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen