facebook

Nieuw afwegingskader en stappenplan bij meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

Profile picture for user Mariska de Beijer
Mariska
de
Beijer
2 minuten
Bescherming kind
Wanneer moet je als tandarts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? Het nieuwe afwegingskader helpt tandartsen vanaf 2 juli bij het nemen van de beslissing om te melden.

Het afwegingskader vervangt Stap 5 van het stappenplan uit de KNMT-meldcode (2016) met een vijftal afwegingsvragen. Hiernaast wordt ingezoomd op de vraag wat een acute en structureel onveilige situatie is, want in dat geval moet altijd een melding bij Veilig Thuis worden gedaan.

 

Actualisatie KNMT- meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Met de komst van het afwegingskader, waarvoor de KNMT samenwerkt met een coalitie van artsen, zal de KNMT ook de meldcode als geheel herzien.

De KNMT ontwikkelt ondersteunende materialen voor haar leden om de herziene meldcode te implementeren. De implementatie van de nieuwe richtlijn is daarnaast één van de thema’s van het IQual najaarsprogramma.

Te gebruiken vanaf 2 juli, verplicht vanaf 1 januari 2019

Vanaf 2 juli kunnen tandartsen gaan werken met het nieuwe afwegingkader naast de huidige meldcode. Vanaf 1 januari 2019 is dit verplicht.

Ook in politiek hoog op de agenda

Op 2 juli heeft de KNMG het afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld namens het cluster artsencoalitie officieel aangeboden aan minister Hugo de Jonge. Hij presenteerde onlangs zijn actieprogramma 'Geweld hoor nergens thuis'. Het afwegingskader van het cluster artsencoalitie levert hier een bijdrage aan. Bekijk meer informatie van de Rijksoverheid over de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.

Achtergrondinformatie afwegingskader

Het afwegingskader is ontwikkeld in opdracht van VWS door het ‘cluster’ artsencoalitie. Dit cluster bestaat uit de KNMG-artsencoalitie (KNMG, AJN, LHV, NVK, NVSHA, NVvP VVAK), aangevuld met KNMT, NHG en de NVKG en als meelezers InEen, NVvH, NVKC kinderchirurgie, NVT, FMG en Verenso. Naar het nieuwsbericht van de KNMG over het afwegingskader

Naar de KNMT-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

 

meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen