Nieuwe aanpak om mondgezondheid ouderen te verbeteren

22 september 2016

Er is een nieuwe multidisciplinaire aanpak om de mondgezondheid van kwetsbare ouderen te verbeteren. In de nieuwe aanpak - ontwikkeld in het project De Mond Niet Vergeten! - werken thuiszorgteams, huisartspraktijken, tandartsen en andere mondzorgverleners samen aan de mondgezondheid van ouderen. Dat is hard nodig want op dit moment heeft 80% van de ouderen een matige tot slechte mondgezondheid als zij worden opgenomen in een verpleeghuis.

Claar Wierink, projectteamlid en tandarts-geriatrie: ‘De gevolgen van een slechte mondgezondheid zijn ernstig, zeker voor kwetsbare ouderen. Dat is over het algemeen nog te weinig bekend. Naast pijn, kauw- en slikproblemen en infecties in de mond, kan een slechte mondzorg ernstige gevolgen hebben voor de algehele gezondheid en het welzijn. Ondervoeding bijvoorbeeld, maar ook longontsteking, hart- en vaatziekten en een slecht instelbare bloedsuikerspiegel bij diabetes. Een slecht verzorgd gebit kan bovendien problemen geven in het sociale contact.’

In de pilot van het project De Mond Niet Vergeten! werd het afgelopen jaar in drie regio’s (Amsterdam Noord, Rotterdam Vreewijk, Hardenberg) bij 192 kwetsbare thuiswonende ouderen de mondgezondheid gescreend. Hierbij werd gekeken of zij problemen in de mond hebben en of zij problemen ondervinden met de eigen gebits- en mondverzorging en het bezoek aan de mondzorgpraktijk.

Wierink: ‘Bij bijna een van de vijf ouderen (18%) in deze pilot werden problemen met de mondzelfzorg gezien. Zij hadden hulp nodig bij de dagelijkse mondverzorging. Ruim twee van de vijf (41%) hadden klachten waar een mondzorgprofessional bij nodig is; niet goed kunnen kauwen, het niet dragen of loszitten van het kunstgebit en een droge mond waren de belangrijkste klachten. Toch is tandartsbezoek niet vanzelfsprekend; bijna zeven van de tien (68 %) hadden het tandartsbezoek te lang over geslagen.’

Op basis van de uitkomsten van de pilot is nu een  implementatiepakket samengesteld waarmee zorgverleners zelfstandig aan de slag kunnen.

Het implementatiepakket van De Mond Niet Vergeten! is te vinden op www.demondnietvergeten.nl en bestaat uit:

  • Online scholingsmateriaal en instructiefilms voor professionals, maar ook voor ouderen zelf en hun mantelzorgers
  • Screenings- en verwijsinstrument
  • Het Poetsboek: een attractief vormgegeven informatiebrochure over alles wat nodig is voor een gezonde mond
  • Publieksfolder en wachtkamerposter
  • Draaiboek voor implementatie en samenwerking in de eerste lijn

Het project ‘De mond niet vergeten! is een initiatief van Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT), Innovatiekring Dementie (IDé), Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering ter Tandheelkunde (KNMT), Vrije Universiteit (VU) en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Het fonds SAG (van Zilveren Kruis) subsidieert een deel van het project.

Kijk voor alle tips en tools op KNMT.nl/ouderen

Lees meer over: ouderen

0 reacties op Nieuwe aanpak om mondgezondheid ouderen te verbeteren