Nog geen commitment voor extra opleidingsplekken Tandheelkunde

28 februari 2019

Minister Bruins laat nog in het midden of er geld ter beschikking komt voor extra opleidingsplekken Tandheelkunde. Dit blijkt uit de antwoorden van de minister van VWS op vragen van SP-kamerlid Henk van Gerven.

In zijn antwoord stelt de minister dat hij de Tweede Kamer in de Voorjaarsnota zal informeren over wat de kosten zijn van het opvolgen van het advies van het Capaciteitsorgaan. Dat is uiterlijk 1 juni. Of er daadwerkelijk geld komt om tot 311 opleidingsplekken te komen, zoals het advies luidt, of dat dit aan de Kamer wordt overgelaten, laat hij in het midden. 

De KNMT vindt het zorgelijk dat de minister niet nu al commitment toont om een hoognodig begin te maken met het oplossen van het tandartsentekort. Bovendien lijkt  de minister een politieke keuze te maken van de continuïteit en kwaliteit van zorg . Het probleem neemt ondertussen alleen maar toe, want hoe langer het besluit uitblijft om het aantal opleidingsplekken uit te breiden, hoe groter het tekort wordt dat moet worden opgevuld. 

De KNMT blijft in gesprek met de ministeries van VWS en OCW (onderwijs). Ook zal de vereniging, naar aanleiding van de kostenanalyse van de minister, met Kamerleden in gesprek gaan over het belang van goede en beschikbare mondzorg (en opleidingsplaatsen) in lijn met het advies van het Capaciteitsorgaan.

Lees ook: antwoorden van minister Bruins op Kamervragen Van Gerven (docx)

 

Total votes: 8

0 reacties op Nog geen commitment voor extra opleidingsplekken Tandheelkunde