facebook

NZa: mondzorg onderdeel integrale bekostiging Wlz

Profile picture for user h.scholten@knmt.nl
Hans
Scholten
2 minuten
Ouderen wlz
De NZa adviseert het ministerie van VWS om de mondzorg voor Wlz-cliënten onderdeel te laten zijn van de integrale bekostiging van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit staat in twee uitvoeringstoetsen van de NZa (integrale zorg voor Wlz-cliënten en Wlz voor mensen met een psychische stoornis) die recent zijn uitgebracht. Tot op heden wordt de mondzorg in de Wlz boven-budgettair gefinancierd.

De gezamenlijke mondzorgorganisaties hebben in de consultatiefase de NZa laten weten dat opname van de mondzorg in de integrale bekostiging  van de Wlz de mondzorg voor deze groep kwetsbare mensen in gevaar kan brengen. De mondzorgorganisaties pleiten voor behoud van de huidige bekostigingswijze ( boven-budgettair). Bij integrale bekostiging zonder earmarking bepaalt de Wlz-aanbieder op welke wijze de beschikbare gelden worden besteed en waar de zorg wordt ingekocht. De KNMT verwacht dat de keuzevrijheid van de patiënt voor een mondzorgaanbieder hierdoor zal worden beperkt en dat mondzorg een lage prioriteit zal krijgen bij de inkoop.

De NZa heeft becijferd dat bij overname van het advies de totale zorgkosten per saldo met ongeveer €420 miljoen zullen stijgen. Daarnaast adviseert de NZa een ruime invoeringstermijn van 2 jaar.

De NZa erkent dat het lastig kan zijn om de integrale zorg te organiseren bijvoorbeeld door een tekort aan huisartsen, specialisten in ouderengeneeskunde of artsen verstandelijk gehandicapten. Opvallend is dat het structurele tekort aan tandartsen niet wordt genoemd.

Het ministerie van VWS zal op basis van de uitvoeringstoetsen van de NZa en het advies van het Zorginstituut Nederland over de inrichting van de Wlz haar beleid moeten gaan bepalen. De verwachting is dat het ministerie de adviezen zal volgen. Vervolgens is de Tweede Kamer aan zet om over de plannen te spreken.

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen