Ooit ging het zo: kaakchirurgie

21 januari 2019

De ontwikkeling van de kaakchirurgie is in ons land anders verlopen dan in de ons omringende landen – België, Duitsland, Engeland, Frankrijk – maar ook Amerika, Australië en Canada. Reden: deze landen waren betrokken bij de Eerste Wereldoorlog. Die speelde zich voor een groot deel in loopgraven af, en voor het eerst werden in een oorlog artillerie en mitrailleurs op grote schaal ingezet.

Kogels en granaatsplinters zorgden ervoor dat van de vijftien miljoen gewonde militairen twintig procent meest ernstige defecten aan het gelaat hadden.

Chirurgen en tandartsen verleenden deze gewonden hulp in ‘Kiefer Stationen’ en ‘Special Centres for Reparative Surgery. Direct gevolg was het ontstaan van een tandheelkundig specialisme: de kaakchirurgie. Het wat macabere overzicht op de foto toont waartoe Duitse kaakchirurgen na die oorlog in staat waren. Hij is ruim tien jaar na het eindigen van ‘The Great War’ in Friederichstadt gemaakt, op een tentoonstelling van de Zentralvereins deutscher Zahnärzte.

Ons land was tijdens die oorlog neutraal, en kende dus niet de aantallen en soort verwondingen die de oorlogvoerende landen wel hadden. Desondanks werd mede als gevolg van de ervaringen in die oorlog in 1919 in Utrecht kno-arts dr. Hendrik de Groot benoemd tot lector in de Mondheelkundige Diagnostiek en Kaakchirurgie. De Groot werd na zijn plotselinge overlijden in 1931 opgevolgd door Jeremius Tjebbes, die werd benoemd tot lector in de Mondheelkunde. Voor de kaakchirurgie wordt hij beschouwd als grondlegger van de Utrechtse school.

In 1948 ontstond ook een Groningse school, met de aanstelling van Marten Hut als hoofd van de afdeling Mondheelkunde en Chirurgische Prothetiek. Hut is tevens de grote initiator van de erkenning in 1956 van het specialisme mondheelkunde en chirurgische prothetiek – inmiddels mondziekten-, kaak- en aangezichtschirurgie genaamd. In dat jaar telde ons land negen kaakchirurgen. Een aantal dat 63 jaar later is uitgegroeid tot een ruime driehonderd.

Beeld: Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Het Leven/Fotograaf onbekend

Lees meer over: kaakchirurgie

0 reacties op Ooit ging het zo: kaakchirurgie