facebook

Ook Eerste Kamer kritisch over taakherschikking

Profile picture for user Evert Berkel
Evert
Berkel
2 minuten
Vergaderzaalg
In navolging van de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer vragen aan minister Bruno Bruins van VWS gesteld over het experiment taakherschikking. Dit naar aanleiding van zijn Algemene Maatregel van Bestuur van vlak voor het zomerreces.

Welke dringende redenen?

Mede namens de fracties van VVD, CDA, SP, PvdA en 50PLUS heeft GroenLinks de minister per brief gevraagd (pdf) hoe het experiment zich verhoudt tot het nadere onderzoek naar de capaciteit in de mondzorg. Ook willen de partijen weten welke dringende reden de minister heeft om nu al tot het experiment te besluiten, nog voor het capaciteitsonderzoek is afgerond.

In samenhang behandelen

Verder vragen de partijen zich af of het experiment te rijmen is met Bruins toezegging aan de Tweede Kamer om samen met de minister van OCW scenario's te ontwikkelen om de toegankelijkheid van de mondzorg in Nederland te verbeteren: “In welke mate staat het experiment het ontwikkelen van scenario's voor de tandheelkundige zorg in de weg c.q. sluit het potentiële andere oplossingen uit?” De partijen pleiten er bij de minister voor om beide documenten in samenhang te behandelen en samen met het werkveld tot breed gedragen keuzes te komen.

Hoe kwaliteit gagarandeerd?

Ten slotte zijn de partijen benieuwd hoe de kwaliteit van de zorg gegarandeerd blijft en wat de consequenties van deze taakherschikking zijn voor de opleidingscapaciteit van tandartsen. De Eerste Kamer verwacht uiterlijk 26 oktober een antwoord van de minister.

Boodschap is aangekomen

Voor de KNMT bevestigt de kritische inbreng van de Eerste Kamer dat haar boodschap in politiek Den Haag is aangekomen. Die boodschap werd op maandag 17 september door KNMT-voorzitter Wolter Brands nog eens benadrukt in een brief waarin hij de bezwaren tegen taakherschikking nog eens onder de aandacht van de verschillende politieke partijen bracht, met het dringende verzoek de plannen van de minister kritisch te bezien.

Tegen taakherschikking, vóór teamwork

Tegelijk met de brief ontvingen de partijen het boekje Mondzorg = Teamwork. Dat bevatte onder meer een collage van de vele actiefoto’s waarmee tandartspraktijken lieten weten tegen taakherschikking en vóór teamwork te zijn.

Vragen Tweede Kamer over taakherschikking

Eerder stelde ook de Tweede Kamer kritische vragen aan de minister over zijn plannen voor taakherschikking.

 

taakherschikking

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen