facebook

Overzicht verwerkers in de mondzorg aangevuld

Arjen
van
Driel
1 minuut
Contract
De KNMT heeft het overzicht van de verschillende partijen in de mondzorg waar de tandarts of tandartsspecialist mee samenwerkt, aangevuld met nieuwe informatie.

Bekijk het volledige overzicht en zie of de partij waarmee u samenwerkt wordt gezien als een 'verwerker' op grond van de AVG, en of u een verwerkersovereenkomst met deze partij dient te sluiten.

Toegevoegde partijen: KRT, Netpoint, softwareleveranciers

Partij Activiteit Verwerker Toelichting
Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) Het doel van het KRT is het transparant maken en bevorderen van de kwaliteitszorg door middel van het op vrijwillige basis registreren van tandartsen. Nee Het KRT is zelf verwerkingsverantwoordelijk. Het KRT stelt zelf het doel en de middelen van de verwerking vast en is hier zelf voor verantwoordelijk.
Netpoint Netpoint biedt zowel factoring (het overnemen van de vorderingen van een tandartspraktijk op patiënten) aan, als software voor de tandartspraktijk en andere dienstverlening. Afhankelijk van de dienstverlening

Indien u uitsluitend de dienst factoring van Netpoint afneemt, is geen verwerkers­overeenkomst nodig omdat Netpoint Group dan zelf als verwerkingsverantwoordelijke optreedt.

Indien u (naast de dienst factoring ook) software en/of andere diensten van Netpoint afneemt, is wel een verwerkers­overeenkomst noodzakelijk.

Softwareleveranciers voor de tandartspraktijk

Bijvoorbeeld Vertimart (Exquise), Complan (Novadent), Pharmeon, GSN (Simplex), VST Software (Oase Dental), JDS WIND!, ByteGear.

Softwareprogramma('s) op uw computer voor de verwerking van patiënt- en behandelgegevens. Ja Slaan (mogelijk) persoonsgegevens op in de cloud en hebben inzage in persoonsgegevens wanneer zij inloggen/gebruik maken van hulp op afstand, er is dus een verwerkersovereenkomst nodig.

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen