facebook

Politiek wil meer gecontracteerde zorg in basisverzekering

Profile picture for user Karel Gosselink
Karel
Gosselink
1 minuut
Tweede kamer 2
De politiek wil dat minister Hugo de Jonge van VWS het aandeel niet-gecontracteerde zorg omlaag brengt. Vrijdag 25 oktober informeerde de minister de Tweede Kamer hierover met het ‘Wetsvoorstel bevorderen contracteren’. Zorgverleners vrezen voor het einde van de vrije artsenkeuze.

Maximum aan vergoedingen van niet-gecontracteerde zorg uit basisverzekering

In het Wetsvoorstel bevorderen contracteren – waarover de Kamer per brief werd geïnformeerd op 25 oktober -  krijgt de overheid de mogelijkheid om voor bepaalde sectoren de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg uit de basisverzekering te maximeren. De kamerbrief van minister De Jonge gaat in zijn geheel over de problemen met de niet contracteerde wijkverpleging en thuiszorg en de daarmee gepaard gaande extra kosten.

Vrije artsenkeuze wordt mogelijk aangetast

De Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze (SHVA) vreest dat het wetsvoorstel de vrije artsenkeuze in Nederland aan zal tasten, laat ze in het Algemeen Dagblad van 28 oktober weten. Hierover heeft de club een brandbrief geschreven aan de Raad van State, waar het voorstel momenteel voor advies voorligt.

Wetsvoorstel voor einde jaar aan Tweede Kamer

De minister heeft aangegeven voor het einde van 2019 het wetsvoorstel met het advies van de Raad van State aan de Tweede Kamer te zullen sturen. Momenteel zijn het voorstel en het advies echter nog niet openbaar. 

KNMT houdt ontwikkelingen bij

De KNMT houdt de ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor de mondzorg in de gaten en zal zo nodig in samenspraak met de andere eerstelijnszorgaanbieders actie ondernemen.

 

contracten

Recent nieuws

Advertentie

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Adhese Universal VivaPen; drievoudige efficiency

Ivoclar Vivadent presenteert een nieuwe generatie van de Adhese Universal in stiftvorm met een modern en gebruikersvriendelijk design. Dankzij de nieuwe, efficiënte versie van de VivaPen zijn maximaal driemaal meer applicaties per ml-inhoud mogelijk in vergelijking met conventionele flesapplicaties.

Ontdek de nieuwe Adhese Universal VivaPen