Rechtszaak tegen Buma nog niet gewonnen

24 juli 2019

De Rechtbank Amsterdam heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak tussen de KNMT en Buma ten aanzien van de vergoedingen die door Buma worden geïnd voor het afspelen van achtergrondmuziek in tandartspraktijken. Hoewel de rechtbank in principe onderschrijft dat bepaalde praktijken niet hoeven te betalen voor achtergrondmuziek, kan zij Buma (nog) niet verbieden vergoedingen te innen.

De KNMT meent dat het innen van vergoedingen voor het afspelen van achtergrondmuziek niet in lijn is met de Europese rechtspraak over dit onderwerp. Daarom heeft de KNMT geprobeerd een regeling te treffen met Buma, die een deel van deze vergoedingen int. Eerder slaagde KNMT er in naburig-rechtorganisatie Sena te laten stoppen met het incasseren van soortgelijke vergoedingen. Het is echter niet gelukt om een vergelijkbare regeling te treffen met Buma. Hierop is de KNMT een procedure gestart om te zorgen dat Buma stopt met het innen van vergoedingen bij tandartsen.

Uitkomst procedure

De rechtbank ziet echter geen mogelijkheid Buma nu te verbieden door te gaan met innen, omdat zij oordeelt dat een beoordeling per geval nodig is. De rechtbank is het wel met de KNMT eens dat de Europese rechtspraak op gespannen voet staat met de vergoeding die Buma eist. Volgens de rechter is op dit moment alleen onvoldoende duidelijk welke praktijken wel en welke praktijken niet vergoedingsplichtig zijn.

Hoger beroep

De KNMT zal de uitspraak verder bestuderen en sluit niet uit dat zij in hoger beroep zal gaan tegen de uitspraak. Voor nu blijft de KNMT bij haar eerdere advies om de factuur van Buma onder protest te betalen.

Total votes: 38
Lees meer over: Buma/Stemra

0 reacties op Rechtszaak tegen Buma nog niet gewonnen